Bài tập trắc nghiệm AminoAxit - Peptit - Protein

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
680
lượt xem
43
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm AminoAxit - Peptit - Protein

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm AminoAxit - Peptit - Protein

Các bài tập về AminoAxit - Peptit - Protein là loại bài tập khó, trừu tượng và là nền tảng cơ bản cho chương trình Hoá lớp 12 Khi tham khảo xong BST Bài tập trắc nghiệm AminoAxit - Peptit - Protein này, các bạn sẽ nắm được phương pháp giải các bài tập về AminoAxit - Peptit - Protein. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm AminoAxit - Peptit - Protein

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm AminoAxit - Peptit - Protein của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử
A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. B. chỉ chứa nhóm amino.
C. chỉ chứa nhóm cacboxyl. D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.
Câu 2: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 3: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N?
A. 3 chất. B. 4 chất. C. 5 chất. D. 6 chất.
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng:
A. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chất trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.
C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)
D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit.
Câu 5: Tên gọi của aminoaxit nào sau đây là đúng
A. H2N-CH2-COOH (glixerin)
B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin)
C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)COOH (valin)
D. HCOO-(CH2)2-CH(NH2)COOH (axit glutaric)
Câu 6: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N?
A. 3 chất. B. 4 chất. C. 2 chất. D. 1 chất.
Câu 7: Cho α-aminoaxit mạch thẳng A có công thức H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo thành 9,55 gam muối. Tên gọi của A là
A. Axit 2-aminopropanđioic C. Axit 2-aminobutanđioic
B. C. Axit 2-aminopentađioic D. Axit 2-aminohexanđioic
Câu 8: Khẳng định nào về tính chất vật lý của aminoaxit dưới đây không đúng
A. Tất cả đều là chất rắn.
B. Tất cả đều là tinh thể màu trắng.
C. Tất cả đều tan trong nước.
D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao.
Câu 9: Aminoaxit không thể phản ứng với loại chất nào sau đây
A. Ancol B. Dung dịch Brom C. Axit và axit nitrơ D. Kim loại, oxit bazơ và muối.
Câu 10: 0,01mol aminoaxit A tác dụng vừa đủ với 0,02mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng
A. H2NRCOOH
B. B. (H2N)2RCOOH
C. C. H2NR(COOH)2
D. D. (H2N)2R(COOH)2.

Hy vọng rằng BST Bài tập trắc nghiệm AminoAxit - Peptit - Protein sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản