Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 tài liệu

0
219
lượt xem
17
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ sách vở, các thầy cô giáo đang giảng dạy tại nhiều trường phổ thông trong cả nước. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol:

Câu 1: Số lượng đồng phân cấu tạo của C4H8Cl2 là
A. 6. B.7. C. 8. D. 9.
Câu 2: Số đồng phân cấu tạo (kể cả đồng phân cis - trans) của C3H5Br là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng:
But-1-in A1 A2 A3
Trong đó A1, A2, A3 là sản phẩm chính. Công thức của A3 là
A. CH3-CH(OH)-CH2-CH3. B. CH3-C C-CH3.
C. CH3-CH=CH-CH3. D. CH2=CH-CH2-CH3.
Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá: CH3CH2Cl X Y
Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là
A. CH3CH2NH2, CH3CH2COOH. B. CH3CH2CN, CH3CH2COOH.
C. CH3CH2CN, CH3CH2CHO. D. CH3CH2CN, CH3CH2COONH4.
Câu 5: Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Ứng với công thức C3H5Br có 4 đồng phân cấu tạo.
B. Anlyl bromua dễ tham gia phản ứng thế hơn phenyl bromua.
C. Vinyl clorua có thể được điều chế từ etilen.
D. Etyl clorua thuộc loại dẫn xuất halogen bậc hai.
Câu 6: Đun hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, dẫn khí sinh ra qua dung dịch Br2 dư, thấy có 8 gam Br2 phản ứng. Khối lượng C2H5Br đem phản ứng là
A. 10,9 gam. B. 5,45 gam. C. 8,175 gam. D. 5,718 gam.
Câu 7: Đun nóng 2,92 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng (vừa đủ), sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 2,87 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng phenyl clorua có trong X là
A. 46,23%. B. 61,47%. C. 53,77%. D. 38,53%.
Câu 8: Ứng với công thức phân tử C5H12O có mấy đồng phân ancol bậc một ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 9: Có bao nhiêu ancol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 10: Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản