Bài tập trắc nghiệm Andehit

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 tài liệu

0
131
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Andehit

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Andehit

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib tổng hợp bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Andehit. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm từ sách vở, thầy cô giáo đang giảng dạy ở các trường trong cả nước. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Andehit

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Andehit:

Câu 1: Đốt cháy một hỗn hợp 3 anđehit A, B, C cùng dãy đồng đẳng thu được số mol CO2 = số mol H2O, dãy đồng đẳng của anđehit trên là:

a. No, đơn chức, mạch hở b. Không no đơn chức
c. No, đa chức  d. Không no, hai chức

Câu 2: Công thức đơn giản nhất của một anđehit no đa chức là (C2H3O)n. Công thức phân tử của anđehit trên là:
a. C2H3O b. C4H6O2
c. C8H12O4  d. b và c đều đúng
Câu 3: Công thức thực nghiệm (công thức nguyên) của một anđehit no mạch hở A là (C4H5O2)n. Công thức phân tử của A là:
a. C2H3(CHO)2 b. C6H9(CHO)6
c. C4H6(CHO)4 d. C8H12(CHO)8
Câu 4: Cho các công thức phân tử của các anđehit sau:
(1) C8H14O2 (2) C8H10O2 (3) C6H10O2
(4) C5H12O2 (5) C4H10O2 (6) C3H4O2
Dãy các công thức phân tử chỉ anđehit no, hai chức, mạch hở là:
a.1, 2, 5 b. 2,4, 6
c. 4, 5, 6 d. 1, 3, 6
Câu 5: Cho 0,2 mol hỗn hợp 2 anđehit cùng dãy đồng đẳng no, mạch hở, có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 số lượng Ag thu được là 43,2 gam ( hiệu suất 100%). Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được 15,68 lít (ĐKTC) khí CO2. Công thức phân tử của 2 anđehit là:
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. cả b và c đều đúng
Câu 6: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 0,4 mol Ag. Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng hoàn toàn với H2 thì cần 2,24 lít H2 (ĐKTC).
Công thức cấu tạo phù hợp với X là:
a. HCHO b. CH3CHO
c. (CHO)2 d. cả a và c đều đúng

Câu 7: Cho a mol anđehit X, mạch hở tác dụng hoàn toàn với H2 thì cần 3a mol H2 và thu được chất hữu cơ Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được a mol H2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được tối đa 4a mol CO2.
Công thức cấu tạo phù hợp với X là:
a. C2H4(CHO)2 b. CH(CHO)3
c. C2H2(CHO)2 d. C2HCHO
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A gồm 2 anđêhít đơn chức, toàn bộ sản phẩm cháy cho hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, khối lượng bình tăng 12,4 gam và khi lọc thu được tối đa 20 gam kết tủa. Mặt khác cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 số lượng Ag thu được là 32,4 gam. Công thức cấu tạo của 2 anđehít là:

a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. HCHO, C2H5CHO

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Andehit. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản