Bài tập trắc nghiệm Andehit-Xeton- Axit

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
162
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Andehit-Xeton- Axit

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Andehit-Xeton- Axit

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Andehit-Xeton- Axit sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập trên elib.vn giúp quý thầy cô và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Andehit-Xeton- Axit

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Andehit-Xeton- Axit:

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ LỜI GIẢI
1. Anđehit có thể bị oxi hoá bởi chất nào sau đây?
A. Dung dịch brom B. Cu(OH)2 / OH-, t0
C. K2Cr2O7 / H2SO4 D. A, B, C đều đúng.
Đáp án D

2. Chia m(g) anđehit thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: đốt cháy hoàn toàn, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Phần 2:tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư tạo ra 4mol Ag/ 1mol anđehit. Vậy đó là.
A. anđehit no đơn chức B. anđehit no 2 chức
C. anđehit focmic D. Không xác định
Đáp án C
Vì  anđehit là no đơn chức, do đó loại phương án B.
Mặt khác, tỷ lệ 1 mol anđehit tạo ra 4 mol Ag. Vậy đó là HCHO.
3. Hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO. Khi oxi hoá (H=100%) m(gam) X thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng có dY/X = a thì giá trị của a là:
A. 1,45 < a <1,50 B. 1,26 <a <1,47
C. 1,62 <a <1,75 D. 1,36 <a <1,53
Đáp án D
Nếu X chỉ có HCHO  Y chỉ có HCOOH thì dY/X = 46/30 = 1,53
Nếu X chỉ có CH3CHO Y chỉ có CH3COOH thì dY/X = 60/44 = 1,36

Vì X có 2 anđehit nên Y có 2 axit.
Vậy 1,36 < a < 1,53
4. Cho 0,94 gam hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức kế tiếp nhau, có số mol bằng nhau, tác dụng hết với dung dịch AgNO3(NH3) tạo 3,24g Ag. Công thức phân tử của 2 anđehit là.
A. CH3CHO và HCHO B. CH3CHO và C2H5CHO
C. C2H5CHO và C3H7CHO D. A hoặc B
Đáp án C
Giải = 0,03 mol

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Andehit-Xeton- Axit. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản