Bài tập trắc nghiệm Ankađien

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 tài liệu

0
211
lượt xem
22
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Ankađien

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Ankađien

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Bài tập trắc nghiệm Ankađien, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Ankađien

Nào! Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm Ankađien dưới đây của chúng tôi.

Câu 1. Trắc nghiệm Đúng-Sai ( true-false) Hãy ghi chữ Đ (đúng) hay S (sai) vào cuối mỗi câu sau:
a) 4 nguyên tử C của buta-1,3-dien cùng nằm trên một đường thẳng.
b) 4 nguyên tử C của buta-1,3-dien cùng nằm trong một mặt phẳng.
c) 4 trục của 4 orbital p của 4 nguyên tử C ở but-1,3-dien nằm trên một mặt phẳng.
d) 6 nguyên tử H của buta-1,3-dien không cùng ở trên một mặt phẳng với 4 nguyên tử C.
e) 4 orbital p của 4 nguyên tử C ở but-1,3-dien xen phủ với nhau tạo ra orbital p chung.
Câu 2. Dãy nào sau đây gồm các ankadien liên hợp
A. propadien, buta-1,3-dìen, penta-2-4-dien.
B. buta-1,3-dìen, penta-2-4-dien., isopren
C. penta-2-4-dien., isopren, hexa- 1,4- dien
D. buta-1,3-dìen, penta-2-4-dien, hexa- 1,4- dien
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol ankadien X liên hợp ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc)
X có thể là
A. isopren.
B. buta-1,3-dien.
C. penta-2-4-dien.
D. A hay C.
Câu 4. Cao su thiên nhiên là polyme có công thức
A. (C5H8)n.
B. (C4H6)n.
C. (C6H10)n.
D. (C10¬H14)n.
Câu 5. Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl?
A. CH2=C=CH-CH3.
B. CH2=CH-CH=CH2.
C. CH2=CH=CH2-CH=CH2.
D. CH2=CH-CH=CH-CH3. 

Chúng tôi mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Ankađien sẽ là người bạn đồng hành cho những ai muốn tìm hiểu về Bài tập trắc nghiệm Ankađien.
Đồng bộ tài khoản