Bài tập trắc nghiệm Ankan

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 tài liệu

0
575
lượt xem
29
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Ankan

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Ankan

Bổ sung bộ sưu tập các Bài tập trắc nghiệm Ankan vào tài liệu ôn tập kiểm tra, thi học kỳ, luyện thi của mình các bạn học sinh nhé. Ngoài ra, BST này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô đang giảng dạy bộ môn Hoá tại các trường. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả, thầy cô có nhiều trải nghiệm thú vị khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Ankan

Dưới đây là đoạn trích Bài tập trắc nghiệm Ankan được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. Hỗn hợp gồm ankan và CO có tỉ khối hơi so với không khí là 0,8. Công thức của ankan và % thể tích của nó là:

A. C2H6 và 60% B. C2H6 và 40% C. CH4 và 40% D. CH4 và 60%

Giải thích:
Khối lượng trung bình của hỗn hợp là: 0,8*29 = 23,2.
 Ankan phải có nguyên tử khối nhỏ hơn 23,2  Ankan là metan (CH4).
Dựa vào sơ đồ đường chéo ta có:

Phần trăm thể tích:
 Đáp án: C. CH4 và 40%

2. Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no?
A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.
B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.
C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.
D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.
Chú ý: Hiđrocacbon no gồm hai dãy đồng đẳng chính là ankan và xicloankan, ngoài ra còn có nhiều dãy đồng đẳng có dạng mạch không gian như poli(xicloankan). Hiđrocacbon no chỉ chứa liên kết đơn (hay liên kết xích ma ) trong phân tử.

3. Mỗi phân tử hiđrocacbon nói chung được coi như tạo nên bởi một nguyên tử hiđro và một nhóm nguyên tử. Nhóm nguyên tử này được gọi là:
A. Nhóm chức B. Dẫn xuất của hiđrocacbon C. Tác nhân phản ứng D. Gốc hiđrocacbon
Chú ý: Gốc hiđrocacbon là phần còn lại sau khi tách một hoặc một số nguyên tử hiđro khỏi một phân tử hiđrocacbon.
Ví dụ:
 Gốc hiđrocacbon no:
+ ankyl (CnH2n+1-): CH3- (metyl), C2H5- (etyl), C5H11- (pentyl hay (-CnH2n-): -CH2- (metilen)

+ xicloankyl (CnH2n-1-): C3H5- (xiclo propyl)
 Gốc hiđrocacbon không no:
+ ankenyl: CH2=CH-CH2- (anlyl hay propen-3-yl), CH2=CH- (vinyl hay etenyl)
+ ankinyl: C3H3- (propinyl)
 Gốc hiđrocacbon thơm: phenyl (C6H5-), phenylen (-C6H4-), benzyl (C6H5CH2-)
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập trắc nghiệm Ankan trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản