Bài tập trắc nghiệm Ankin

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 tài liệu

0
357
lượt xem
25
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Ankin

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Ankin

Với mong muốn giúp các em ôn thi nhanh chóng và đạt điểm cao, chúng tôi giới thiệu BST Bài tập trắc nghiệm Ankin với những tài liệu được chọn lọc và biên tập kĩ lưỡng dưới đây. Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Ankin

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu được lấy ra từ BST Bài tập trắc nghiệm Ankin:

Bài 1. Ý kiến khẳng định nào sau đây đúng?
A. Ankin là hydrocacbon không no mạch hở, công thức CnH2n-2.
B. Ankin là hydrocacbon không no mạch hở, trong mạch C có liên kết 3.
C. Axetilen và các đồng đẳng gọi chung là các ankyl.
D. Ankin là các hydrocacbon không no mạch hở, liên kết bội trong mạch cacbon là 1 liên kết 3.

Bài 2. Ý kiến nào đúng?
A. Etin phản ứng với H2 tùy điều kiện phản ứng thích hợp sẽ phản ứng theo tỷ lệ mol 1/1 hay ½.
B. Etin phản ứng với H2O (xúc tác HgSO4, H+) cho sản phẩm andehit còn propin cho sản phẩm xeton.
C. But-1,3-đien phản ứng cộng với H2 hay Br2 cho sản phẩm cộng 1,2 và 1,4 khi tỷ lệ mol 2 chất phản ứng là 1/1.
D. A, B, C đều đúng.

Bài 3. Nhóm mà tất cả các chất đều phản ứng với H2O (khi có điều kiện thích hợp) là:
A. C2H4, C2H2, CH4 B. C2H4, C2H2, CaC2
C. C3H4, C3H6, Al4C3 D. B, C đúng.

Bài 4. Nhóm mà tất cả các chất đều phản ứng với HCl (khi có điều kiện thích hợp) là:
A. Etin, eten , etan.
B. Propin, propen, propan.
C. Axetylua bạc, etin, but-1-en
D. Metan, etan, but-2-en.

Bài 5. Nhóm mà tất cả các chất đều phản ứng với H2 (khi có điều kiện thích hợp) ?
A. C2H6, C3H8, C4H10
B. C2H4, C4H8 (xicloankan), C3H4.
C. C2H4, C3H6, C5H10 (xicloankan)
D. C3H8, CH4, C6H12 (xicloankan)

Bài 6. Nhận đình về 3 chất: C2H6, C2H2, C3H8. Chất nào có nguyên tử H linh động nhất?
A. C2H6 B. C3H8
C. C2H2 D. Độ linh động của H của 3 chất là ngang nhau.

Bài 7. Nhận đình về 3 chất: C2H4, C2H6, C2H2. Chất nào có nguyên tử H linh động nhất? Phản ứng nào chứng minh điều đó ?
A. C2H6; phản ứng halogen hoá
B. C2H4; phản ứng hidro hoá
C. C2H4; phản ứng trùng hợp
D. C2H2; phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3.

Bài 8. Gọi tên chất: CH3 – CH – C ≡ C – CH2 – CH3
A. 2-metyl hex-3-en CH3
B. 2-metyl hex-3-in
C. Etyl isopropyl axetilen
D. B và C đúng

Bài 9. Nhận định về các chất sau; chất nào là sản phẩm cộng của phản ứng etin với khí clo?
a) Tetracloetan b) Vinyl clorua
c) Điclo etilen d) Điclo etan
A. a, b B. a, c
C. c, d D. a, b, c, d

Bài 10. Có thể dùng hoá chất nào để nhận biết được C2H2 trong nhóm các chất sau bằng 1 phản ứng?
C2H2, C2H6, C2H4
A. Dung dịch Brôm
B. Dung dịch KMnO4
C. Dung dịch Ag2O trong dung dịch NH3
D. NaOH 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Ankin. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản