Bài tập trắc nghiệm Cacbohidrat

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 4 tài liệu

0
475
lượt xem
27
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Cacbohidrat

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Cacbohidrat

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Cacbohidrat, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Hoá học 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Cacbohidrat

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm Cacbohidrat. Mời quý thầy cô tham khảo:

TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT

HÓA HỌC 12

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo:

Trích dẫn trắc nghiệm Cacbohidrat

Câu 1. Chất thuộc loại cacbohiđrat là
A. lipit. B. poli(vinyl clorua). C. xenlulozơ. D. glixerol.
Câu 2. Phân tử saccarozơ được tạo bởi
A. một gốc glucozơ và một gốc mantozơ. B. hai gốc fructozơ.
C. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ. D. hai gốc glucozơ.
Câu 3. Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là
A. saccarozơ. B. tinh bột. C. mantozơ. D. xenlulozơ.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tinh bột không cho phản ứng tráng gương.
B. Tinh bột tan tốt trong nước lạnh.
C. Tinh bột cho phản ứng màu với dung dịch iot.
D. Tinh bột có phản ứng thủy phân.
Câu 5. Cho 50 ml dung dịch glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,02M.
Câu 6. Cặp chất nào sau đây khi phản ứng với H2 (xt Ni, t°) đều tạo ra sobitol?
A. mantozơ và glucozơ. B. saccarozơ và fructozơ.
C. saccarozơ và mantozơ. D. fructozơ và glucozơ.
Câu 7. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?
A. Mantozơ và saccarozơ. B. Tinh bột và xenlulozơ.
C. Fructozơ và glucozơ. D. Metyl fomat và axit axetic.
Câu 8. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. hòa tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân.
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 10,26 gam một cacbohiđrat X thu được 8,064 lít CO2 (ở đktc) và 5,94 gam H2O. X có M < 400 và có khả năng phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là
A. glucozơ. B. saccarozơ. C. fructozơ. D. mantozơ.
Câu 10. Saccarozơ và glucozơ đều có
A. phản ứng với dung dịch NaCl.
B. phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
D. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

Thư viện Elib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Cacbohidrat sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản