Bài tập trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử lớp 10

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 10 tài liệu

0
352
lượt xem
3
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử lớp 10

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử lớp 10

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử lớp 10 dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử lớp 10

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử lớp 10 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

 Câu 1:Cation R+ có cấu hình e kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy R thuộc:
A. Chu kỳ 2, nhóm VI A B. Chu kỳ 4, nhóm I A
C. Chu kỳ 3, nhóm I A D. Chu kỳ 4, nhóm VI A
Câu 2: Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kỳ 5 có số lớp e trong nguyên tử là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 3: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 4 là:
A. 8 và 18 B. 18 và 8 C. 8 và 8 D. 18 và 18
Câu 4: Nguyên tố X có số thứ tự là 26 trong bảng HTTH là:
A. Chu kỳ 3, nhóm VI A B. Chu kỳ 4, nhóm VI B
C. Chu kỳ 4, nhóm VIII A D. Tất cả đều sai
Câu 5: Cho một nguyên tố có số thứ tự 20 trong bảng HTTH. Xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng HTTH.
A. Chu kỳ 4, nhóm II A B. Chu kỳ 3, nhóm III A
C. Chu kỳ 2, nhóm III A D. Chu kỳ 3, nhóm VII A
Câu 6: Cặp nguyên tố nào có độ âm điện khác nhau nhất?
A. B và C B. Li và I C. K và Cl D. Se và S
Câu 7: Nguyên tố nào có tính chất giống nhất với phốtpho?
A. Si B. S C. As D. Sb
Câu 8: Cặp nào gồm những nguyên tố có tính hóa học giống nhau nhất?
A. B và N B. Li và K C. Mg và Al D. S và Cl
Câu 9: Trong một chu kỳ của bảng HTTH, khi đi từ trái sàng phải thì:
A. Năng lượng ion hóa giảm dần B. Bán kính nguyên tử giảm dần
C. Độ âm điện giảm dần D. Ái lực electron tăng dần

ELib mong BST Bài tập trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử lớp 10 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản