Bài tập trắc nghiệm Chương 1 - Hóa 12 cơ bản

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 5 tài liệu

0
781
lượt xem
73
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Chương 1 - Hóa 12 cơ bản

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Chương 1 - Hóa 12 cơ bản

Thư viện eLib trân trọng giới thiệu đến bạn BST Bài tập trắc nghiệm Chương 1 - Hóa 12 cơ bản, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có chọn lọc giúp quý thầy cô và các em tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Chương 1 - Hóa 12 cơ bản

Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm Chương 1 - Hóa 12 cơ bản dưới đây của chúng tôi.

TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT

HÓA HỌC 12

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo:

Trích dẫn Trắc nghiệm este - lipit

1.1. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO , n ≥ 2. B. CnH2nO2 , n ≥ 2.
C. CnH2nO2 , n ≥ 1 . D. CnH2n+2O , n ≥2.
1.2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?
A. Hai. B. Ba. C. Bốn. D. Năm.
1.3. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 và C2H4O2 là?
A. 1, 2 B. 2,1 C.3,2 D.2,3
1.4. Hợp chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Số đồng phân tác dụng đựoc với NaOH mà không tác dụng đựoc với Na là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
1.5. chất nào sau đây không phải là este ?
A. CH3CH2COOCH3. B. CH3COOCH2CH3.
C. CH3CH2COCH3. D. HCOOCH2CH2CH3.
1,6. Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng đựoc với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với natri. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2COOH. B. CH3COOCH3. C. HCOOCH3. D. OHCCH2OH.
1.7. Hợp chất CH3OOCCH2CH3 có tên gọi là:
A. etyl axetat. B. metyl proionic.
C. metyl axetat. D. propyl axetat.
1.8. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu đựợc 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp được Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. metyl propionat. B. propyl fomiat. C. ancol etylic. D. etyl axetat.
1.9. Một este có công thức phân tử là C4H8O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là:
A. C3H7COOH. B. CH3COOC2H5.
C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3.
1.10. X có công thức phân tử là C4H8O2, khi cho X tác dụng với dd NaOH thu đựoc Y có công thức C2H3O2Na. X thuộc chất nào?
A. CH3CH2CH2COOH. B. CH3CH2COOCH3.
C. CH3COOCH2CH3. D. HCOOC3H7.

Chúng tôi mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Chương 1 - Hóa 12 cơ bản sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản