Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Cacbon, Silic

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
187
lượt xem
24
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Cacbon, Silic

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Cacbon, Silic

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Cacbon, Silic. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Cacbon, Silic

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Cacbon, Silic:

Câu 1- Kim cương và than chì là các dạng:
A- đồng hình của cacbon B- đồng vị của cacbon
C- thù hình của cacbon D- đồng phân của cacbon
Câu 2 Trong nhóm IVA,theo chiều tăng của ĐTHN,theo chiều từ C đến Pb,nhận định nào sau đây sai
A- Độ âm điện giảm dần B- Tính phi kim giảm dần,tính kim loại tăng dần
C- Bán kính nguyên tử giảm dần D- Số oxi hoá cao nhất là +4
Câu 3 Trong nhóm IVA,những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử ở trạng thái đơn chất:
A- C,Si B- Si,Sn C- Sn,Pb D- C,Pb
 Câu 5- Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2(đkc)vào dd nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2.Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm:
A- Chỉ có CaCO3

B- Chỉ có Ca(HCO3)2
C- Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

D- Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3)2
Câu 6- Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2(đkc) vào dd nước vôi trong có chứa 0,05 mol Ca(OH)2 thu được 2g kết tủa.Giá trị của V là:
A- 0,448 lít B- 1,792 lít C- 1,680 lít D- A hoặc B đúng
Câu 7- Cho dãy biến đổi hoá học sau:
Điều nhận định nào sau đây đúng:
A- Có 2 phản ứng oxi hoá- khử

B- Có 3 phản ứng oxi hoá- khử
C- Có 1 phản ứng oxi hoá- khử

D- Khong có phản ứng oxi hoá- khử
Câu 8- Trong phân tử CO2,nguyên tử C ở trạng thái lai hoá
A- sp B- sp2 C- sp3 D- Không ở trạng thái lai hoá.
Câu 9- Khí CO2 điều chế trong phòng TN thường lẫn khí HCl.Để loại bỏ HCl ra khỏi hổn hợp,ta dùng
A- Dung dịch NaHCO3 bão hoà B- Dung dịch Na2CO3 bão hoà
C- Dung dịch NaOH đặc D- Dung dịch H2SO4 đặc
Câu 10-Để phòng nhiễm độc CO,là khí không màu,không mùi,rất độc người ta dùng chất hấp thụ là
A- đồng(II) oxit và mangan oxit

B- đồng(II) oxit và magie oxit
C- đồng(II) oxit và than hoạt tính

D- than hoạt tính
Câu 11- Cho 2,44g hổn hợp NaCO3 và K2CO3 tác dụng hoàn toàn với dd BaCl2 2M.Sau phản ứng thu được 3,94g kết tủa.Thể tích dd BaCl2 2M tối thiểu là
A- 0,01 lít B- 0,02 lít C- 0,015 lít D- 0,03 lít
Câu12: Cho2,44g hổn hợp NaCO3 và K2CO3 tác dụng hoàn toàn với dd BaCl2.Sau phản ứng thu được3,94g kết tủa.Lọc tách kết tủa,cô cạn dd nước lọc thu được m gam muối clorua.Giá trị của m:
A- 2,66g B- 22,6g C- 26,6g D- 6,26g
Câu 13- Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng: Tất cả muối cacbonat đều
A- tan trong nước

B- bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon dioxit
C- bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm

D- không tan trong nước

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Cacbon, Silic. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản