Bài tập trắc nghiệm Chương 3 - Hóa 12 cơ bản

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 tài liệu

0
302
lượt xem
29
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Chương 3 - Hóa 12 cơ bản

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Chương 3 - Hóa 12 cơ bản

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Chương 3 - Hóa 12 cơ bản. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Chương 3 - Hóa 12 cơ bản

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm Chương 3 - Hóa 12 cơ bản của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1. Chỉ ra đâu là amin bậc I ?
A. CH3CH2CH2CH2NH2.
D. Cả A, B, C.
Câu 2. Phenylamin là amin
A. bậc I. B. bậc II. C. bậc III. D. bậc IV.
Câu 3. Cho dung dịch của các chất : CH3NH2, (CH3¬)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Có bao nhiêu dung dịch làm xanh giấy quỳ tím ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4. Tính bazơ của amin nào yếu hơn amoniac ?
A. Metylamin. B. Phenylamin. C. Đimetylamin. D. Trimetylamin.
Câu 5. Có bao nhiêu amin có cùng công thức phân tử C3H9N ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6. Có bao nhiêu amin bậc III có cùng công thức phân tử C4H11N ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7. Anilin ít tan trong :
A. Rượu. B. Nước. C. Ete. D. Benzen.
Câu 8. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần ?
A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH B. CH3NH2, (CH3)2NH, NH3, C6H5NH2
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH D. (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2
Câu 9. Hiện tượng quan sát thấy khi nhỏ một giọt anilin vào ống nghiệm chứa nước :
A. Anilin tan trong nước tạo ra dung dịch. B. Anilin nổi lên trên mặt nước.
C. Anilin lơ lửng trong nước. D. Anilin chìm xuống đáy ống nghiệm.
Câu 10. Để lâu anilin trong không khí xảy ra hiện tượng :
A. bốc khói. B. chảy rữa.
C. chuyển màu. D. phát quang.

Hy vọng rằng BST Bài tập trắc nghiệm Chương 3 - Hóa 12 cơ bản sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản