Bài tập trắc nghiệm chương Polime và vật liệu Polime

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 tài liệu

0
284
lượt xem
15
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm chương Polime và vật liệu Polime

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm chương Polime và vật liệu Polime

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập trắc nghiệm chương Polime và vật liệu Polime dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Hóa học. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm chương Polime và vật liệu Polime

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập trắc nghiệm chương Polime và vật liệu Polime được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Có thể điều chế PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:
A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHCl C. CH3CH=CH2 D. CH3CH2Cl
Câu 2: Cho các polime sau: poli stiren; cao su isopren; tơ axetat; tơ capron; poli(metyl metacrylat); poli(vinyl clorua); bakelit. Polime sử dụng để sản xuất chất dẻo gồm.
A. polistiren; xenlulozơtri axetat; poli(metyl acrylat).
B. polistiren; xenlulozơtri axetat; poli(metyl metacrylat); bakelit
C. polistiren; poli (metyl metacrylat); bakelit, poli(vinyl clorua)
D. polistiren; poliisopren; poli(metyl metacrylat); bakelit
Câu 3: Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?
A. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.
B. Thủy tinh hữu cơ ( plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt; vậy đó không phải là chất dẻo.
C. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng; vậy đó là một chất dẻo.
D. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch ngói; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo.
Câu 4: Khối lượng phân tử của thủy tinh hữu cơ (poly metylmetacrylat) là 25.000 đvC. Số mắc xích trong phân tử thủy tinh hữu cơ là:
A. 166 B. 250 C. 183 D. 257
Câu 5: Hãy cho biết polime nào sau đây là polime thiên nhiên?
A. cao su buna B. nilon-6,6 C. amilozơ D. cao su Isopren
Câu 6: Tơ enang được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây:
A. NH2–(CH2)3–COOH B. NH2–(CH2)4–COOH
C. NH2–(CH2)5–COOH D. NH2–(CH2)6–COOH
Câu 7: Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua 2 giai đoạn là este hóa ( H=60%) và trùng hợp (H=80%). Khối lượng axit và ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime là bao nhiêu.
A. 86 tấn và 32 tấn. B. 2,15 tấn và 0,8 tấn.
C. 68 tấn và 23 tấn. D. 21,5 tấn và 8 tấn.
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng :
1. X →Y + H2
2. Y + Z→E
3. E + O2 →F
4. F + Y →G
5. nG → poli vinyl axetat.
X là chất nào trong các chất sau đây ?
A. andehit fomic. B. ancol etylic. C. metan. D. etan.
Câu 9: Loại tơ nào dưới đây thường dùng dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi ‘len’ đan áo rét ?
A. Tơ capron B. Tơ lapsan C. Tơ nitron D. Tơ nilon-6,6
Câu 10: Polime nào dưới đây, thực tế không sử dụng làm chất dẻo ?
A. Poli(vinylclorua) B. Polimetacrylat.
C. Poli(phenolfomandehit) D. Poli(acrilonitrin)

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Bài tập trắc nghiệm chương Polime và vật liệu Polime!
Đồng bộ tài khoản