Bài tập trắc nghiệm chương Vectơ lớp 10

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 tài liệu

0
915
lượt xem
166
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm chương Vectơ lớp 10

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm chương Vectơ lớp 10

Sau thời gian dài biên tập chỉnh sửa lại, hôm nay xin gửi tới thầy cô và các em học sinh BST Bài tập trắc nghiệm chương Vectơ lớp 10. Bộ tài liệu được eLib dày công biên soạn và đã được thử nghiệm kiểm tra, tuyển chọn, chỉnh sửa qua nhiều thế hệ học sinh. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh phổ thông. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm chương Vectơ lớp 10

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm chương Vectơ lớp 10. Mời quý thầy cô tham khảo:

Phần 1
1). Cho M(3 ; -4).Kẻ MM1 vuông góc với Ox , MM2 vuông góc với Oy. Khẳng định nào sau đây là đúng?
2). Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng:
A). Hai vectơ ngược hướng
B). Hai vectơ cùng hướng
C). Vectơ là vectơ đối của vectơ
D). Hai vectơ cùng phương
3). Trong mặt phẳng Oxy cho A(5 ; 2) , B(10 ; 8) . Tọa độ của là
A). (2 ; 4) B). (15 ; 10) C). (5 ; 6) D). (-5 ; 6)
4). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho .Tọa độ của điểm D :
A). (1 ; 0) B). (0 ; -1) C). (1 ; -1) D). (1 ; 1)
5). Trong hệ trục tọa độ của vectơ là
A). (1 ; 1) B). (0 ; 1) C). (1 ; 0) D). (-1 ; 1)
6). Trong mặt phẳng Oxy cho A(2; -3) , B(4 ; 7) . Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:
A). (6 ; 4) B). (8 ; -21) C). (3 ; 2) D). (2 ; 10)
7). Cho hai điểm A(3 ; -5) , B(1 ; 7). Chọn khẳng định đúng:
A). Tọa độ của vectơ là (2 ; -12);
B). Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm (2 ; -1)
C). Tọa độ của vectơ là (-2 ;12);
D). Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm (4 ; 2);
8). Cho .Tọa độ của vectơ là
A). (4 ; -6) B). (2 ; -2) C). (-3 ; -8) D). (-4 ; 6)
9). Cho .Tọa độ của vectơ là
A). (-6 ; 9) B). (6 ; -9) C). (-5 ; -8) D). (4 ; -5)
10). Cho tam giác ABC có A(3 ; 5) , B(1 ; 2) , C(5 ; 2).Trọng tâm của tam giác ABC là
A). (-3 ; 4) B). (3 ; 4) C). (3 ; 3) D). (4 ; 0)
11). Cho B(9 ; 7) , C(11 ; -1) và . Tọa độ của vectơ là
A). (2 ; -8) B). (10 ; 6) C). (5 ; 3) D). (1 ; -4)

Phần 2
1). Cho hai điểm A=(1 ; 2) và B=(3 ; 4) . Giá trị của là
A). B). 8 C). D). 4
2). Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào sai?
A). Cos30o = sin120o B). Sin60o = cos120o C). Cos45o = sin45o D). Cos45o = sin135o
3). Cho hai điểm M=(1 ; -2) và N=(-3 ; 4).Khoảng cách giữa hai điểm M và N là
A). B). 4 C). D). 6
4). Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A). sin =sin(180o- ) B). cos =cos(180o- ) C). cot =cot(180o- ) D). tan =tan(180o- )
5). Cho là góc tù .Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A). cos > 0 B). tan < 0 C). cot > 0 D). sin < 0
6). Cho ba điểm A(-1 ; 1) , B(1 ; 3) , C(1 ; -1). Tích vô hướng là
A). 8 B). 0 C). -8 D). 4
7). Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào đúng?
A). B). C). D).
8). Tam giác ABC vuông ở A và có = 30o. Khẳng định nào sau đây là sai?
A). B). C). D).
9). Tam giác đều ABC có đường cao AH. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A). B). C). D).
10). Cho Góc giữa hai vectơ và là
A). 450 B). 300 C). 600 D). 900
11). Tam giác ABC vuông ở A và có góc = 50o.Hệ thức nào sau đây là sai?
A). B). C). D).

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập trắc nghiệm chương Vectơ lớp 10 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản