Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 4 tài liệu

0
444
lượt xem
24
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều Vật lý 10 sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Vật lý 10. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm các bài tập về chuyển động thẳng đều. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều Vật lý 10:

Bài 1: Một xe ôtô chạy trên đoạn đường thẳng AB dài 1800km, với tốc độ trung bình 60km/h. Hỏi xe đi hết quảng đường đó trong thời gian bao lâu.
A:3h; B:2h; C:4h; D:5h.
Bài 2: Một xe ôtô đi hết đoạn đường AB với tốc độ trung bình 40km/h trong thời gian 5 h, muốn quay trở lại A trong thời gian 2h thì xe đó phải chuyển động với tốc độ trung bình bằng bao nhiêu.
A:50km/h; B:60km/h; C:70km/h; D:100km/h.
Bài 3: Một xe chạy trong 5h; 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h; 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.
A:48km/h; B:8km/h; C:58km/h; D:4km/h.
Bài 4: Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1 = 12km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2 = 20km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường:
A:48km/h; B:15km/h; C:150km/h; D:40km/h.
Bài 5: Một vật đi một phần đường trong thời gian t1 = 2s với vận tốc v1 = 5m/s, đi phần đường còn lại trong thời gian t2 = 4s với vận tốc v2 = 6,5m/s. Trả lời câu hỏi sau:
a) Tính tốc độ trung bình của vật trên cả đoạn đường:
A:6m/s; B:5,75m/s; C:6,5m/s; D:3m/s.
b) Trong điều kiện nào thì tốc độ TB bằng trung bình cộng của 2 tốc độ v1 và v2
A: t1 = t2; B: t1 = 2t2; C: t1 = 1/2t2; D: t2 = 2t1.
Bài 6: Một vật chuyển động đều từ A đến B rồi rẽ phải một góc 900 để đến C. Biết AB = 600m, BC = 800m và thời gian đi mất 20 phút. Trả lời các câu hỏi sau:
a) đường đi và độ dời của chuyển động trên là bao nhiêu.
A:1400m Và 1000m; B:1000m và 800m; C:1000m và 1400m; D:Một kết quảkhác.
b)Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình.
A: 70m/phút và 50m/phút; B: 50m/phút và 70m/phút;
C: 800m/phút và 600m/phút; D: 600m/phút và 800m/phút.
Bài 7: Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bình 18km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và vận tốc 54km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Trả lời các câu hỏi sau đây:
a) Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là bao nhiêu?
A: 24km/h; B: 36km/h; C: 42km/h; D: Khác A,B,C.
b) Chiều dài của cả đoạn đường là bao nhiêu?
A: 36km; B: 72km; C: 144km; D: Không xác ñịnh dược.
c)Thời gian tổng cộng đi hết quảng ñường là bao nhiêu?
A:1h; B:2h; C:4h; D:Không xác ñịnh ñược
Bài 8: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:
A.7m/s; B.5,71m/s; C.2,85m/s; D.0,7m/s;
Bài 9: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s
Bài 10: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:
A.50km/h B.48km/h C.44km/h D.34km/h
Bài 11: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h, trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h .Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:
A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h
Bài 12: Một người đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h.Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả quảng đừơng là
A.12km/h B.15km/h C.17km/h D.13,3km/h
Bài 13: Khi chất điểm chuyển động theo một chiều và ta chọn chiều đó làm chiều dương thì:
A. Độ dời bằng quãng đường đi được
B. Vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình
C. Vận tốc luôn luôn dương
D. Cả 3 ý trên đều đúng

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều Vật lý 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản