Bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon thơm

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 3 tài liệu

0
213
lượt xem
12
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon thơm

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon thơm

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon thơm sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Thư viện eLib hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon thơm

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon thơm. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. Công thức chung của ankylbenzen là:
A. CnH2n + 1C6H5 B. CnH2n – 6, C. CxHy¬, D. CnH2n + 6,

2. Chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng trống .... trong câu sau:
Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen liên kết với nhau tạo thành ........
A.Mạch thẳng B. Vòng 6 cạnh đều, phẳng. C. vòng 6 cạnh, phẳng D. mạch có nhánh.

3. Hiđrocacbon thơm C9H12 có bao nhiêu đồng phân:
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

4. Hiđrocacbon thơm C8H10 có bao nhiêu đồng phân:
A) 3 B) 4 C) 6 D) 5

5. Có 4 tên gọi: 0-xilen, 0-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của mấy chất?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6. Cho ankylbenzen có công thức
A. 1–etyl–3–metylbenzen B.5–etyl–1–metylbenzen
C.2–etyl–4–metylbenzen D.4–metyl–2–etylbenzen

7. Công thức cấu tạo của stiren là:

8. Hiđrocacbon nào sau là naphtalen.

9. o – đibrombenzen có công thức cấu tạo là:
A.1,4,6- trimetyl benzen B.Trimetyl benzen
C.1,2,4 -trimetyl benzen D. 1,3 – đimetyl toluen

10. Biểu diễn cấu tạo của isopropylbenzen là:
D) Tất cả đều đúng

11. Tính thơm của benzen được thể hiện ở điều nào ?
A. Dễ tham gia phản ứng thế B.Khó tham gia phản ứng cộng
C.Bền vững với chất oxi hóa. D.Tất cả các lí do trên

12.Câu nào sai trong các câu sau:
A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.
B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.
C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.
D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

13. Câu phát biểu nào sau đây là chính xác nhất:
A. Aren là hiđrocacbon có mạch vòng và có thể gắn được nhiều nhánh khác trên vòng đó.
B. Aren là hiđrocacbon thơm, no có tính đối xứng trong phân tử.
C. Aren là hợp chất có một hay nhiều nhánh ankyl gắn trên nhân benzen.
D. Aren là hợp chất hữu cơ có chứa vòng benzen (nhóm phenyl). 

ELib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon thơm sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản