Bài tập trắc nghiệm Hoá học 10

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 18 tài liệu

0
426
lượt xem
47
download
Xem 18 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Hoá học 10

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Hoá học 10

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Hoá học 10 nhằm giúp cho việc dạy và học môn Hóa học trở nên hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Hoá học 10

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm Hoá học 10 của thư viện eLib dưới đây:

 1. 3 nguyên tố X, Y, Z có số proton và nơtron như sau: X có 12p, 12n; Y: 10p, 14n; Z : 12p, 14n. Những nguyên tố nào là đồng vị của cùng 1 nguyên tố:

a. X, Y
b. Y,Z
c. X, Z
d. X, Y, Z

2. Nguyên tố X có tổng số hạt là 52, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Số khối của X là:

a. 33
b. 34
c. 35
d. 36

3. Nguyên tử có số electron được phân bố trên các lớp là:

a. 2,8,6
b. 2,6
c. 2,4,2
d. 2,8,4,2

4. Nguyên tử clo có 2 đồng vị là chiếm 75,77%, chiếm 24,23%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:

a. 35
b. 35,45
c. 35,5
d. 35,67

5. Số electron tối đa của lớp thứ N là:

a. 4
b. 16
c. 8
d. 32

6. Nguyên tử của nguyên tố X có Z = 17. Mệnh đề nào sau đây sai:
a. Cấu hình e nguyên tử X là:
b. X là nguyên tố p
c. Nguyên tố X là phi kim vì có 5 electron ở lớp ngoài cùng
d. Nguyên tử X có số electron hóa trị là 7
7. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử Na là 11. Trong nguyên tử Na số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là:

a. 1
b. 3
c. 7
d. 5

8. Số electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 8e. Điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là:

a. 10
b. 14
c. 16
d. 18

9. Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố nào sau đậy không đúng:

a.
b.
c.
d.
10. Hãy chọn những điều khẳng định sau đây là đúng:
a. Số hiệu nguyên tử bằng số điện tích hạt nhân nguyên tử
b. Số proton trong hạt nhân bằng số nơtron.
c. Số p trong hạt nhân bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử
d. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8p
e. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8n
f. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa p và n mới là 1 : 1

A. a. d. e
B. b, c, d, f
C. d, e, f
D. a, c, d

11. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91, R có hai đồng vị, biết chiếm 54,5%. Số khối của đồng vị còn lại là:

a. 80
b. 82
c. 81
d. 85

Hy vọng rằng BST Bài tập trắc nghiệm Hoá học 10 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản