Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 tài liệu

0
154
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm

Hoá là môn thi trắc nghiệm. Để đạt được điểm tối đa ngoài thông minh, nhanh nhẹn còn cần có sự chắc chắn và cẩn thận nữa. Hy vọng sau khi tham khảo và làm quen với các dạng toán có trong BST Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm sẽ giúp các em học sinh giành trọn vẹn 1 điểm phần này!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm

Dưới đây là đoạn trích Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. DẠNG I: Bài tập củng cố lý thuyết
Câu 1
: Nguyên tử hay ion nào sau đây có số proton nhiều hơn số electron
A. Na B. S C. Ca2+ D. Cl –
Câu 2: Cấu hình electron nào giống khí hiếm
A. Mg2+ B. Fe2+ C. Cu2+ D. Cr2+
Câu 3: Cho các kim loại Mg, Ba, Zn, Fe, Cu. Chỉ dùng thêm một thuốc thử để nhận biết các kim loại trên. Thuốc thử đó là
A. d2 NaOH B. d2 Ca(OH)2 C. d2 HCl D. d2H2SO4 loãng
Câu 4: Đá rubi (hồng ngọc) màu đỏ là corundun chứa vết
A. Fe2+ B. V+ C. Cr3+ D. Si2+
Câu 5: Công thức của phèn nhôm – kali
A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. K2SO4.Al2(SO4)3.nH2O
C. K2SO4.2Al2(SO4)3.24H2O D. K2SO4.nAl2(SO4)3.24H2O
Câu 6: Nêu hiện tượng khi cho dung dịch NH3 từ từ vào dung dịch AlCl3
A. Tạo kết tủa dạng keo trắng sau đó tan dần
B. Tạo kết tủa dạng keo trắng không tan
C. Không có hiện tượng gì
D. Lúc đầu không có hiện tượng gì sau đó tạo kết tủa dạng keo trắng
Câu 7: Những chất nào sau đây không có khả năng vừa tác dụng được với cả bazơ và axit
A. Al(OH)3 B. Na2CO3 C. Al¬2O3 D. NaHCO3
Câu 8: Phương pháp điều chế Al(OH)3 trong phòng thí nghiệm.
A. Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3
B. Cho dd NaOH dư vào dd AlCl3
C. Cho dd AlCl3 vào dd NaOH
D. Cho Al tác dụng với dung dịch kiềm NaOH
Câu 9: α – Al2O3 trong tự nhiên thường gặp ở dạng khoáng nào
A. Criolit B. corundun C. boxit D. cả A,B và C
Câu 10: Băng thạch là tên của khoáng chất thiên nhiên nào
A. criolit(Na3AlF6) B. Boxit (Al2O3x H2O) C AL2O3. 2SiO2. 2H2O
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản