Bài tập trắc nghiệm Lưu huỳnh

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 tài liệu

0
105
lượt xem
7
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Lưu huỳnh

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Lưu huỳnh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Lưu huỳnh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho các em những kiến thức bổ ích, cho các thầy cô giáo các tài liệu tham khảo để giảng dạy. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn từ những nguồn tham khảo đáng tin cậy. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Lưu huỳnh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Lưu huỳnh dưới đây:

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Mg và Zn bằng khí O2 (vừa đủ), thu được 12,1 gam oxit.
a) Thể tích oxi tham gia phản ứng là (đo đktc)
A. 6,72 lít. B. 5,6 lít C. 4,48 lít D. 2,24 lít
b) Khối lượng của Mg và Zn lần lượt là: (Cho MMg =24, MZn =65, MO=16)
A. 2,4 gam và 6,5 gam. B. 4,8 gam và 4,1 gam
C. 1,2 gam và 7,5 gam D. 2,7 gam và 6,2 gam

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit.
a) Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là:
A. 17,92 lít B. 4,48 lít C. 11,20 lít D. 8,96 lít
b) Khối lượng của Mg và Al lần lượt là: (Cho MMg =24, MAl =27, MO=16)
A. 4,8 gam và 12,6 gam. B. 9.3 gam và 8,1 gam
C. 12 gam và 5,4 gam D. 3,9 gam và 13,5 gam

Câu 3. Oxi hóa hoàn toàn 14,30 gam hỗn hợp bột Mg, Al, Zn bằng oxi dư thu được 22,3 gam hỗn hợp oxit.
a) Thể tích oxi tham gia phản ứng là (đo đktc)
A. 6,72 lít. B. 5,6 lít C. 4,48 lít D. 2,24 lít
b) Cho lượng oxit này tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thì lượng muối tạo ra là:
A. 41,80 gam. B. 36,60 gam. C. 62,3 gam. D. 49,80 gam.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam kim loại M (II) trong hỗn hợp 0,892 lít khí O2 (ở đktc) (vừa đủ). Kim loại M là :
A. Mg(24) B. Cu(64) C. Ca(40) D. Zn(65)

Câu 5: Cho hỗn hợp gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg tác dụng với V lít khí O2 (ở đktc)(vừa đủ). Giá trị V là : (Cho MZn =65, MMg=24, MO=16)
A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 4,48lít D. 6,72 lít

Câu 6. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
A. 50 ml. B. 57 ml. C. 75 ml. D. 90 ml.

Câu 7. Oxi hoá hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp kim loại Mg và Al cần dùng hết 4,48 lít khí oxi (đktc). Thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là : (Cho MAl =27, MMg=24, MO=16)
A. 30% và 70%. B. 31% và 69%. C. 30,1% và 69,3%. D. 30,8% và 69,2%.

Câu 8 : Cho 7,8 g hỗn hợp hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 8,96 lít khí (ở đktc). (Cho Al =27, Mg=24, O=16, H =1, S=32) 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Lưu huỳnh và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản