Bài tập trắc nghiệm nâng cao AminoAxit

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 tài liệu

0
287
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm nâng cao AminoAxit

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm nâng cao AminoAxit

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm nâng cao AminoAxit dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo. Chúc thầy cô và các em có những trải nghiệm thật thú vị.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm nâng cao AminoAxit

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm nâng cao AminoAxit. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1. Cho 2,6g hỗn hợp 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dd HCl loãng dư. Sau phản ứng cô cạn dd thu được 4,425g muối. CTPT của 2 amin là:
A. CH3NH2 và C2H5NH2 B. C2H5NH2 và C3H7NH2.
C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C4H9NH2 và C5H11NH2
Câu 2. Hỗn hợp X gồm 2 muối AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước thu được 200ml dd A. Sục khí metyl amin tới dư vào dd A thu được 11,7g kết tủa. Mặt khác, cho từ từ dd NaOH tới dư vào dd A thu được 9,8g kết tủa. Nồng độ mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong dd A lần lượt là:
A. 0,1M và 0,75M B. 0,5M và 0,75M C. 0,75M và 0,5M. D. 0,75M và 0,1M
Câu 3. Thực hiện phản ứng trùng ngưng hỗn hợp gồm glixin và alanin. Số đipeptit được tạo ra từ Glixin và alanin là:
A. 2 B. 3 C. 4. D. 5
Câu 4. Cho 20g hỗn hợp 3 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp có tỉ lệ mol tương ứng là 1:10:5, tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được 31,68g hỗn hợp muối. CTPT của amin nhỏ nhất là:
A. CH3NH2 B. C2H5NH2. C. C3H7NH2 D. C4H9NH2
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn các amin no đơn chức với tỉ lệ số mol CO2 và hơi H2O (T) nằm trong khoảng nào sau đây:
A. 0,5 T < 1 B. 0,4 T 1 C. 0,4 T < 1. D. 0,5 T 1
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng X của anilin thì tỉ lệ nCO2 : nH2O = 1,4545. CTPT của X là:
A. C7H7NH2 B. C8H9NH2. C. C9H11NH2 D. C10H13NH2
Câu 7. Đốt cháy amin A với không khí (N2 và O2 với tỉ lệ mol 4:1) vừa đủ, sau phản ứng thu được 17,6g CO2, 12,6g H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Khối lượng của amin là:
A. 9,2g B. 9g C. 11g D. 9,5g.
Câu 8. Hợp chất Y là 1 -amino axit. Cho 0,02mol Y tác dụng vừa đủ với 80ml dd HCl 0,25M. Sau đó, cô cạn được 3,67g muối. Mặt khác, trung hòa 1,47g Y bằng 1 lượng vừa đủ dd NaOH, cô cạn dd thu được 1,91g muối. Biết Y có cấu tạo mạch không phân nhánh. CTCT của Y là :
A. H2N-CH2-CH2-COOH B. CH3-CH-COOH
C. HOOC-CH2-CH2-CH-COOH. D. HOOC-CH2-CH-COOH
Câu 9. Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol A thu được 1,12 lít N2 (đktc); 13,2g CO2 và 6,3g H2O. Biết tỉ khối của A so với H2 là 44,5. CTCT của A là:
A. H2N-CH2-COO-CH3. B. H2N-CH2-CH2-COOCH3
C. CH3-CH-COOCH3 D. CH2-CH=C-COOCH3
Câu 10. X là 1 -amino axit có CTTQ dạng H2N-R-COOH. Cho 8,9g X tác dụng với 200ml dd HCl 1M, thu được dd Y. Để phản ứng hết với các chất trong dd Y cần dùng 300ml dd NaOH 1M. CTCT đúng của X là:
A. H2N-CH2-COOH B. H2N-CH2-CH2-COOH
C. CH3-CH-COOH. D. CH3-CH2-CH-COOH

Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm nâng cao AminoAxit sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản