Bài tập trắc nghiệm phần Glucozơ - Saccarozơ - Tinh bột và Xenlulozơ

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 tài liệu

0
484
lượt xem
13
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm phần Glucozơ - Saccarozơ - Tinh bột và Xenlulozơ

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm phần Glucozơ - Saccarozơ - Tinh bột và Xenlulozơ

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm phần Glucozơ - Saccarozơ - Tinh bột và Xenlulozơ có trên eLib.vn. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm phần Glucozơ - Saccarozơ - Tinh bột và Xenlulozơ

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập trắc nghiệm phần Glucozơ - Saccarozơ - Tinh bột và Xenlulozơ này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. Bằng PTPƯ hoá học so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa Saccarozo và Mantozơ ? Đặc điểm cấu tạo cơ bản của Saccarozo và Mantozơ ? Hợp chất nào có liên kết α – 1,4 – glicozit ? Hợp chất nào có tính khử giống glucozo ?
2. Saccarozơ ……………+ H2O –H+ , to---->……………………
Saccarozơ ……………+ Cu(OH)2 ----->……………………
Mantozơ…………… + H2O –H+ , to---->……………………
Mantozơ…………… + Cu(OH)2 ----->……………………
Mantozơ…………… + Cu(OH)2 --t0--->……………………
Mantozơ…………… + [Ag(NH3)2 ]OH ----->………………
3.Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là: (A-2008)
A. saccarozơ. B. Tinh bột.
C. mantozơ. D. xenlulozơ.
4. Saccarozơ tác dụng được với các chất nào sau đây: (1) Cu(OH)2 (2) AgNO3 /NH3 (3) H2/Ni, to (4) H2SO4 loãng (5) CH3COOH (H2SO4đ)
5. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau :
A. Đều được lấy từ củ cải đường. B.Đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”.
C. Đều bị oxi hoá bởi phức bạc amoniac Ag(NH-->3)2OH. D. Đều htan Cu(OH)2 ở t0 thường cho ddịch màu xanh lam
6. Chọn Đ (đúng) hoặc S (sai) cho mỗi nội dung sau :
A. Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác.
B. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có nhóm chức CH=O.
C. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc mạch không phân nhánh.
D. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với Cu(OH)2.
7. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng.Không tạo ra glucoizo.Chất đó là:
A. Xenlulozo B. Saccarozo C. Tinh bot D. Protein
8. Cho các chất: Dung dịch saccarozo, glyxerol, ancol etylic,natri axetat.Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thuờng là: A . 4 chất B. 2 chất C . 3 chất D. 5 chất
9. Saccarozo và Glucozo đều có:
A. Phản ứng với dung dịch NaCl B.Phản ứng với Cu(OH)2 o nhiêt độ thường tạo thành dd xanh lam
C.Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng D. Phản ứng thủy phân trong môi trừơng axit
10 .Chỉ dùng Cu(OH)2 Có thể phân biêt được tất cả các dung dịch riêng biêt sau:
A. glucozo, mantozo ,glyxerol ,andehit axetic B. glucozo ,fructozo ,glyxerol
C. saccarozo ,glyxerol ,anđêhit axetic ,ancol etylic D. glucozo , glyxerol ,ancol etylic

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Bài tập trắc nghiệm phần Glucozơ - Saccarozơ - Tinh bột và Xenlulozơ hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản