Bài tập trắc nghiệm Saccarozơ

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 tài liệu

0
129
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Saccarozơ

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Saccarozơ

Cùng tổng hợp lý thuyết và bài tập qua bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Saccarozơ này các bạn nhé. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Saccarozơ

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm Saccarozơ của thư viện eLib dưới đây:

1. Bằng PTPƯ hoá học so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa Saccarozo và Mantozơ ? Đặc điểm cấu tạo cơ bản của Saccarozo và Mantozơ ? Hợp chất nào có liên kết α – 1,4 – glicozit ? Hợp chất nào có tính khử giống glucozo ?
2. Saccarozơ ……………+ H2O –H+ , to---->……………………
Saccarozơ ……………+ Cu(OH)2 ----->……………………
Mantozơ…………… + H2O –H+ , to---->……………………
Mantozơ…………… + Cu(OH)2 ----->……………………
Mantozơ…………… + Cu(OH)2 --t0--->……………………
Mantozơ…………… + [Ag(NH3)2 ]OH ----->………………
3.Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là: (A-2008)
A. saccarozơ. B. Tinh bột.
C. mantozơ. D. xenlulozơ.
4. Saccarozơ tác dụng được với các chất nào sau đây: (1) Cu(OH)2 (2) AgNO3 /NH3 (3) H2/Ni, to (4) H2SO4 loãng (5) CH3COOH (H2SO4đ)
5. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau :
A. Đều được lấy từ củ cải đường. B.Đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”.
C. Đều bị oxi hoá bởi phức bạc amoniacAg(NH3)2OH. D. Đều htan Cu(OH)2 ở t0 thường cho ddịch màu xanh lam
6. Chọn Đ (đúng) hoặc S (sai) cho mỗi nội dung sau :
A. Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác.
B. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có nhóm chức CH=O.
C. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc mạch không phân nhánh.
D. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với Cu(OH)2.
7. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng.Không tạo ra glucoizo.Chất đó là:
A. Xenlulozo B. Saccarozo C. Tinh bot D. Protein
8. Cho các chất: Dung dịch saccarozo, glyxerol, ancol etylic,natri axetat.Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thuờng là: A . 4 chất B. 2 chất C . 3 chất D. 5 chất
9. Saccarozo và Glucozo đều có:
A. Phản ứng với dung dịch NaCl B.Phản ứng với Cu(OH)2 o nhiêt độ thường tạo thành dd xanh lam
C.Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng D. Phản ứng thủy phân trong môi trừơng axit
10 .Chỉ dùng Cu(OH)2 Có thể phân biêt được tất cả các dung dịch riêng biêt sau:
A. glucozo, mantozo ,glyxerol ,andehit axetic B. glucozo ,fructozo ,glyxerol
C. saccarozo ,glyxerol ,anđêhit axetic ,ancol etylic D. glucozo , glyxerol ,ancol etylic

Hy vọng rằng BST Bài tập trắc nghiệm Saccarozơ sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản