Bài tập trắc nghiệm Sắt - Crom –Đồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 5 tài liệu

0
208
lượt xem
14
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Sắt - Crom –Đồng

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Sắt - Crom –Đồng

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo BST Bài tập trắc nghiệm Sắt - Crom –Đồng dưới đây. Thư viện Elib đã sưu tầm và tổng hợp những tài liệu tiêu biểu, chất lượng nhất nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tư liệu giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Sắt - Crom –Đồng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm Sắt - Crom –Đồng. Mời quý thầy cô tham khảo:

1 – Fe có số thứ tự là 26. Fe3+ có cấu hình electron là:
A. 1s22s22p63s23p64s23d3 B. 1s22s22p63s23p63d5 C. 1s22s22p63s23p63d6. D. 2s22s22p63s23p63d64s2.
2 – Fe là kim loại có tính khử ở mức độ nào sau đây?
A. Rất mạnh B. Mạnh C. Trung bình D. Yếu.
3 – Sắt phản ứng với chất nào sau đây tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)?
A. dd H2SO4 loãng B. dd CuSO4 C. dd HCl đậm đặc D. dd HNO3 loãng.
4 – Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ lớn hơn 5700C thu được chất nào sau đây?
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe(OH)3
5 – Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ nhỏ hơn 5700C thu được chất nào sau đây?
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe(OH)2.
6 – Fe sẽ bị ăn mòn trong trường hợp nào sau đây?
A. Cho Fe vào H¬2O ở điều kiện thường. B. Cho Fe vào bình chứa O2 khô.
C. Cho Fe vào bình chứa O2 ẩm. D. A, B đúng.
7 – Cho phản ứng: Fe + Cu2+  Cu + Fe2+
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Fe2+ không khử được Cu2+. B. Fe khử được Cu2+
C. Tính oxi hóa của Fe2+ yếu hơn Cu2+ D. là kim loại có tính khử mạnh hơn Cu.
8 – Cho các chất sau: (1) Cl2 (2) I2 (3) HNO3 (4) H2SO4đặc nguội.
Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?
A. (1) , (2) B. (1), (2) , (3) C. (1), (3) D. (1), (3) , (4).
9 – Khi đun nóng hỗn hợp Fe và S thì tạo thành sản phẩm nào sau đây?
A. Fe2S3 B. FeS C. FeS2 D. Cả A và B.
10 – Kim loại nào sau đây td được với dd HCl và dd NaOH, không tác dụng với dd H2SO4 đặc, nguội?
A. Mg B. Fe C. Al D. Cu.
 

Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Sắt - Crom –Đồng sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản