Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.235
lượt xem
116
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách làm các bài tập tiếng Anh 10 trong Unit 10. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 10 Conversation

I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
1/ A. conservation B. destruction C. circulation D. question
2/ A. forest B. these C. species D. being
3/ A. variety B. have C. passage D. back
4/ A. interested B. needed C. passed D. added
5/ A. protect B. develop C. constant D. provide
6/ A. much B. natural C. thus D. run
7/ A. scientist B. disease C. sickness D. medicine
8/ A. worry B. already C. dry D. very
9/ A. plants B. animals C. questions D. answers
10/ A. each B. search C. school D. choose

II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
1/ A. conservation B. environment C. circulation D. reconstruction
2/ A. nature B. hundred C. injure D. instead
3/ A. eliminate B. preparation C. disappearance D. vegetation
4/ A. especially B. impossible C. naturally D. imprisonment
5/ A. medicine B. erosion C. importance D. endanger
6/ A. against B. conserve C. frequent D. remove
7/ A. sickness B. rapid C. season D. define
8/ A. destruction B. industry C. addition D. electric
9/ A. constant B. pollute C. defense D. erode
10/ A. power B. autumn C. allow D. order

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 
 

Đồng bộ tài khoản