Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
730
lượt xem
78
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách làm các bài tập trong Unit 11 Tiếng Anh 10. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 11 Natural Parks

I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
1/ A. national B. plan C. establish D. that
2/ A. parks B. trees C. caves D. contains
3/ A. found B. south C. mountain D. wound
4/ A. located B. formed C. threatened D. agreed
5/ A. West B. Kenya C. recognize D. taken
6/ A. study B. dry C. variety D. rainy
7/ A. hike B. during C. surprise D. bike
8/ A. contain B. another C. abandon D. vocabulary
9/ A. season B. feature C. increase D. meant
10/ A. look B. good C. choose D. book

II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
1/ A. national B. abandon C. orphanage D. chemical
2/ A. locate B. smallest C. surprise D. depend
3/ A. establish B. visitor C. especial D. expensive
4/ A. contain B. increase C. explain D. faster
5/ A. rainforest B. wilderness C. tropical D. survival
6/ A. butterfly B. endanger C. expression D. acceptance
7/ A. mountain B. ethnic C. fauna D. attack
8/ A. during B. flora C. defeat D. province
9/ A. season B. nearly C. mainly D. delight
10/ A. recognize B. enemy C. yesterday D. responding

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng click vào bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
 

Đồng bộ tài khoản