Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.365
lượt xem
113
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các kiến thức giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách làm các bài tập trong Unit 12 Tiếng Anh 10. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music:

Bài tập trắc nghiệm Unit 12 Music

I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
1/ A. music B. discuss C. communicate D. human
2/ A. type B. busy C. happy D. physic
3/ A. match B. jazz C. passage D. class
4/ A. description B. tradition C. question D. expression
5/ A. folk B. rock C. strong D. pop
6/ A. group B. loud C. proud D. count
7/ A. beat B. weak C. feel D. bread
8/ A. forks B. instruments C. feelings D. thoughts
9/ A. foot B. book C. good D. poor
10/ A. worked B. talented C. appreciated D. rejuvenated

II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
1/ A. music B. peaceful C. tempo D. relax
2/ A. traditional B. combination C. communicate D. rejuvenate
3/ A. African B. energy C. instrument D. musician
4/ A. European B. especially C. emotional D. considerate
5/ A. popular B. powerful C. description D. talented
6/ A. human B. solemn C. whether D. contain
7/ A. important B. musical C. wonderful D. telephone
8/ A. beautiful B. example C. cinema D. favorite
9/ A. express B. grammar C. record D. office
10/ A. ballad B. concert C. enough D. contest

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản