Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Special Education

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.805
lượt xem
294
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Special Education

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Special Education

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Special Education trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Đến với bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được các dạng câu hỏi trắc nghiệp Unit 4. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Special Education

Thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Special Education dưới đây:
 

Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differ¬ently from the others.
1. a. disabled b. forced c. believed d. realized
2. a. rubbish b. suburb c. lunch d. consume
3. a. deaf b. teach c. read d. sleep
4: a. pity b. children c. blind d. finger
5. a. proper b. course c. force d. talk

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
1. a. photography b. determinated c. exhibition d. professional
2. a. disabled b. mentally c. retarded d. consuming
3. a. subtract b. suffer c. effort d. primary
4. a. gradually b. proper c. origin d. opposition
5. a. nationality. b. disability c. activity d. demonstration.

Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.
1. Delegates expressed strong ................to the scheme.
a. expression b. emotion c. opposition d. passion
2. Some of the more time concerning jobs can now be done by machines.
a. taking much time b. taking. little time
c. odd d. .not affected by time
3. I have been fascinated by .............. since I was at secondary school.
a. photograph b. photographic c. photographer d. photography
4. He has not developed mentally as much as others at the same age. He's
a. mentally ill b. mentally retarded
c. mentally alert d. mentally restricted
5. The President expressed his deep sorrow over the bombing deaths.
a. regret b. anger c. sadness d. passion

Mời quý thầy cô và các em download để tham khảo nhiều Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Special Education hay khác trong bộ sưu tập nhé!

Đồng bộ tài khoản