Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Technology And You

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

1
1.780
lượt xem
305
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Technology And You

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Technology And You

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Technology And You. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 5 Tiếng Anh 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Technology And You

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Technology And You:

Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Technology And You Tiếng Anh lớp 10

I. Fill in the blank with a verb from the box in the correct tense of the passive. Use each verb once only.
do used to drink already pay freeze beat
cut blow down collect speak leave
1 . Mary kept trying to talk to me while my hair
2. This money box ____________ for two years.
3. A lot of trees in the storm last summer.
4. Those suitcases behind if you aren't careful.
5. The rent______________ , I think.
6. Spanish differently in Spain and in Colombia.
7. ___________ any tests since last month.
8. Beer___________ for breakfast in England years ago.
9. At present the champagne glasses in a big box.
10. When we came the stadium, the home team by 3 to 1.

II. Choose the correct answer or answers.
1. Yoko told me about students a, d have taken the entrance exam 13 times.
a. who b. whom c. which d. that
2. The secretary....................I talked to didn't know where the meeting was.
a. which b. whom c. that d. θ
3. need to talk to a person ......................you cap trust. You will feel better if you do.
a. whose b. which c. whom d. θ
4. Bob is the kind of person to...................one can talk about anything.
a. who b. whom d. that d. him
5. He is a person...................friends trust him.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Technology And You. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản