Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 An Excursion

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.854
lượt xem
246
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 An Excursion

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 An Excursion

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 An Excursion trên eLib.vn. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 6 Tiếng Anh 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 An Excursion

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 An Excursion:

Bài tập trắc nghiệm Unit 6 An Excursion Tiếng Anh lớp 10

Choose the word that has the underlined letter(s) pronounced differ¬ently from the rest.
1. a. wood b. cook c. blood d. push
2. a. excursion b. sunburst c. nurse d. picture
3. a. weather b. ready c. early d. instead
4. a. caves b. marks c. exams d. days
5. a. site b. trip c. city d. invention
Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
1.a. excursion b. spacious c. resume d. pagoda
2. a. relax b. permit c. picnic d. visit
3. a. glorious b. possible c. p protective d. necessary
4. a. persuade b. believe c. instead d. anxious
5. a. picturesque b. campfire c. occupied d. photograph
Choose the one word or phrase - h, c or d that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.
1. I work from Tuesday to Saturday, and Sunday and Monday are my...............
a. working days b. days out c. breaks d. days off
2. The cottage is surrounded by the most glorious countryside.
a. ordinary b. honorable c. beautiful d. gloomy,
3. We've recently studied the....................of stones in the kidneys.
a. building b. formation c. structure d. block
4. Your tour includes a one-day.................to the Grand Canyon by air.
a. camping b. travel c. excursion d. visit
5. The cheese is soft and 'white and absolutely...................
a. tasteful b. glorious c. delicious d. interesting

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 An Excursion. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản