Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 9 tài liệu

0
1.347
lượt xem
195
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media có trên eLib.vn. Bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Unit 7. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:
 

A. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. media b. television c. scene d. secret
2. a. cartoon b. moon c. flood d. too
3. a. wild b. try c. mystery d. violent
4. a. paper b. famous c. rain d. channel
5. a. enjoy b. taught c. thought d. saw
6. a. heavy b. reading c. headline d. weather
B. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
1 . a. channel b. media c. cartoon d. comment
2. a. documentary b. advantage c. magazine d. popularity
3. a. newspaper b. encourage c. responsible d. effective
4. a. beautiful b. television c. Internet d. interfere
5. a. enjoy b. relax c. recommend d. intend
Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence.
1. You can hear BBC news.............. all over the world.
a. shows b. announcements c. receipts d. programs
2. Television can make things...................because it presents information in an things effective way.
a. memory b. memorial c. memorable d. memorably
3. Do you understand this..............?200 WOMEN GIVEN WRONG DIAGNOSIS
a. report b. headline c. news d. advert
4. Children often prefer looking at...............to reading books.
a. newspapers b. comics c. articles d. commercials
5. In Britain, there are some 'terrestrial' ..................on TV such as BBCI, BBC2, ITV1
a. programs b. series c. channels d. cables

Để tham khảo thêm nhiều Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media quý thầy cô và các em cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

Đồng bộ tài khoản