Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Undersea World

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.266
lượt xem
159
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Undersea World

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Undersea World

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Undersea World. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách làm các bài tập trong Unit 1 Tiếng Anh 10. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Undersea World

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Undersea World dưới đây:
 

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 Undersea World

I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
1/ A. undersea B. ocean C. reveal D. breathe
2/ A. world B. work C. form D. word
3/ A. tasks B. parts C. bays D. effects
4/ A. cover B. some C. lesson D. ton
5/ A. Pacific B. Atlantic C. Indian D. balance
6/ A. gulf B. human C. populate D. cute
7/ A. century B. tiny C. partly D. supply
8/ A. depth B. refer C. beneath D. secret
9/ A. challenges B. devices C. submarines D. passages
10/ A. moved B. killed C. required D. landed

II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
1/ A. undersea B. comprehend C. overcome D. submarine
2/ A. Atlantic B. Indian C. Antarctic D. Pacific
3/ A. bottom B. starfish C. belly D. explain
4/ A. challenge B. surface C. further D. inform
5/ A. mystery B. satellite C. various D. successful

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Undersea World. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản