Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.771
lượt xem
231
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh luyện tập và nắm được cách làm các bài tập trong Unit 12 Tiếng Anh 11. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games:

Bài tập trắc nghiệm Unit 12 The Asian Games

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. Newspapers should ____________ printing statements that they cannot check.
A. decide B. refuse
C. avoid D. neglect
12. If they aren’t more careful with their money, they’ll get into _______________.
A. debt B. loss
C. overdraft D. problem
13. During the boss’s _____________, his assistant took over.
A. vanishing B. disappearance
C. absence D. loss
14. The commander gave ________________ talk to his men.
A. encouraged B. encouragement
C. encouraging D. encouragingly
15. What a _______________ that your father is ill again!
A. pain B. sorrow
C. sadness D. pity
16. The cost of the hotel room usually _____________ the price of breakfast.
A. includes B. holds
C. contains D. shares
17. They talked for three days before finally _______________ to a decision.
A. reaching B. coming
C. bringing D. arriving
18. If you require any more ____________ about the holiday, please telephone us.
A. news B. fact
C. information D. description
19. After a lot of difficulty, he ____________ to open the door.
A. managed B. succeeded
C. obtained D. realized
20. When she saw the clouds, she went back to the house to __________ her umbrella.
A. fetch B. reach
C. gather D. carry

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông. 
 

Đồng bộ tài khoản