Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.153
lượt xem
188
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh luyện tập và nắm được cách làm các bài tập trong Unit 13 Tiếng Anh 11. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies:

Bài tập trắc nghiệm Unit 13 Hobbies

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. He disposed of the old material.
A. fell away B. threw away
C. went away D. cut away
12. Please submit your application before two o’clock.
A. hand in B. hand out
C. hand down D. hand off
13. Please read the instruction carefully before starting the work.
A. watch out B. look up
C. let down D. go over
14. Yukiko resembles her mother more than her father.
A. takes after B. goes after
C. calls after D. looks after
15. Thanks a lot for the dinner. It was very .
A. lovely B. fascinating
C. delicious D. good
16. People who work in restaurants usually get fairly low .
A. tips B. bills
C. fares D. salaries
17. Yogurt is a healthy milk .
A. flavor B. production
C. product D. effect
18. A large area of land covered with trees is called .
A. forest B. river
C. valley D. mountains
19. Our English teacher speaks very clearly. It’s easy for me to _____________
A. write B. understand
C. give D. stand
20. The ___________ tells us the days of the week and the months of the year.
A. calendar B. dictionary
B. exercise book D. notebook

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản