Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
439
lượt xem
67
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation. Gồm các tài liệu là các bài tập trắc nghiệm trong Unit 14 sẽ giúp các em học sinh biết cách làm các bài tập trong chương trình Tiếng Anh 11. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 14 Recreation

11. He ran down the beach and __________ into the sea.
A. dived B. sank
C. headed D. bathed
12. She was born in Japan but has now ______________ in the United States.
A. fixed B. settled
C. stuck D. planted
13. His business is growing so fast that he must take __________ more workers.
A. out B. up
C. on D. over
14. It is dangerous to __________ out of the windows of the train.
A. hold B. slope
C. bend D. lean
15. The cows got out of the field through a _____________ in the fence.
A. gap B. crack
C. cut D. fault
16. In this job you must __________ up to the problems and not run away from them.
A. gaze B. face
C. raise D. play
17. Women workers wear hats in ___________ their hair gets caught in the machinery.
A. course B. occasion
C. case D. event
18. Mary is so ____________ that people tell her all their troubles.
A. dependent B. sympathetic
C. confident D. trick
19. It’s so long since I last saw him that I almost failed to _________ him.
A. receive B. accept
C. approve D. recognize
20. The police must now ________ the escaped convict in the surrounding countries.
A. look up B. look for
C. look in D. look after

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản