Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Volunteer Work

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
1.043
lượt xem
155
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Volunteer Work

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Volunteer Work

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Volunteer Work nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng cung cấp các bài tập trong Unit 4 Tiếng Anh 11 để luyện tập và ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Unit 10. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Volunteer Work

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Volunteer Work :

Bài tập trắc nghiệm Unit 4 Volunteer Work Tiếng Anh lớp 11

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. When the party was ______________, we helped them clear up the room.
A. up B. off
C. out D. over
12. They _______________ their living by selling fruits and vegetables.
A. gain B. earn
C. have D. win
13. “I’m afraid there’s no more milk left in the fridge.”
“Don’t worry we’ll ___________ it.”
A. manage B. do away with
C. do with D. do without
14. This job ____________ working very long hours.
A. involves B. includes
C. consists D. contains
15. People use __________ to run machines, heat and cool their home.
A. energetic B. energize
C. energy D. energetically
16. They’ve finally announced that the elections are _____________ on 21 June.
A. due B. happening
C. to take place D. probably
17. I didn’t understand the problems _____________ she explained it to me.
A. as soon as B. before
C. until D. at once
18. Substance that makes the air, water and soil dangerously dirty is called _____________.
A. chemistry B. pollutant
C. pollution D. environment
19. We often go to Florida ______________ the winter.
A. during B. while
C. before D. until
20. John moved away three weeks ________________.
A. since B. ago
C. before D. over

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Volunteer Work . Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản