Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The Post Office

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.069
lượt xem
119
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The Post Office

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The Post Office

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The Post Office trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài tập trong Unit 9 nhằm giúp các em luyện tập và nắm vững cách làm các bài tập trong Unit 9 Tiếng Anh 11. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The Post Office

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The Post Office dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 The Post Office Tiếng Anh lớp 11

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. “Were you chosen for the team?”
“No, I’m too small – the ____________ height required is six foot two.”
A. maximum B. tallest
C. minimum D. smallest
12. “How was the first night of the play?”
“Oh, pretty good – there were a _______________ number of people there.”
A. full B. large
C. big D. least
13. My younger sister read the whole book without the ______________ difficulty.
A. most B. large
C. minimum D. least
14. I’ve borrowed some money from the bank, but I have to pay it ____________ by the end of the year.
A. out B. up
C. back D. down
15. My parents had always planned to open a restaurant, but it ___________ to nothing.
A. got B. resulted
C. went D. came
16. John and Lisa have a lot in ______________ with each other.
A. regard B. common
C. competition D. similar
17. You can only drive if you’ve got a _____________ license.
A. right B. precise
C. valid D. correct
18. What does D.C. in Washington D.C. _________________?
A. stand for B. stand by
C. means D. represents
19. Your room is in a mess! Do a bit of _______________ up, will you?
A. washing B. clearing
C. fixing D. sorting
20. It’s Winnie’s graduation tomorrow. She has finally _____________ her dream.
A. managed B. fulfilled
C. obtained D. succeeded

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The Post Office. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản