Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 Water Sports

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
1.713
lượt xem
122
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12  Water Sports

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 Water Sports

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 Water Sports sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các bài tập trắc nghiệm Unit 12 tiếng Anh 12 giúp các em học sinh củng cố vốn kiến thức về ngữ pháp và từ vựng đã được học. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 Water Sports

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12  Water Sports dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 12  Water Sports Tiếng Anh lớp 12 

Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. a. water b. football c. begin d. meter
2. a. personal b. penalty c. defensive d. vertical
3. a. award b. prevent c. visit d. except
4. a. goalie b. advanced c. above d. depend
5. a. overtime b. decision c. period d. penalize
Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.
6. Water polo is played in _______ pool 1.8 meters deep.
a. a b. an c. the d. Ø
7. The goalie tried to catch _______ ball, but he failed.
a. a b. an c. the d. Ø
8. The final I _______ was 3-0.
a. score b. scoring c. scorer d. scores
9. The referee's _______ is the most important in any sport competition.
a. decide b. decisive c. decision d. decider
10. _______ players are not allowed to interfere with the opponent's movements unless the player is holding the ball.
a. Defense b. Defensive c. Defender d. Defensively
11. _____ the start of each period, both teams line up on their own goal line.
a. In b. For c. From d. At
12. A water polo ball is constructed of waterproof material to allow it to float _______ the water.
a. upon b. over c. above d. on

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12  Water Sports. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
 

Đồng bộ tài khoản