Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 12 tài liệu

0
6.712
lượt xem
689
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings. Gồm các tài liệu là các bài tập giúp các em học sinh luyện tập và nắm cách làm các bài tập Unit 1 trong sách giáo khoa tiếng Anh 6. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings:

Bài tập trắc nghiệm Unit 1 Greetings Tiếng Anh lớp 6

I. Hãy chọn 1 từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại (1điểm).
1. A. weak B. meat C. tea D. ahead
2. A. book B. cook C. door D. look
3. A. take B. hand C. lake D. cake
4. A. lip B. light C. like D. ride
5. A. evening B. well C. leg D. left
II. Khoanh tròn vào đáp án đúng A, B, C hoặc D. (1điểm).
1. There.................two rooms in my house.
A. is B. are C. aren't D. be
2. My name is Phuong. I am ..................Viet Nam.
A. at B. to C. from D. on
3. ..................time is it? - It's five o'clock.
A. How B. Where. C. When D. What
4. When is.....................birthday?
A. your B. you C. yours D. yourself
5. He....................in a small village.
A. live B. lives C. to live D. living
6. What would she (like) for lunch?
A. to like B. likes C. like D. liking
7. Her father ................................a new car.
A. to want B. wants C. want D. wanted
8. They are traveling to school.....................bus.
A. on B. in C. to D. by
9. ................much homework does he have? - He has a lot of homework.
A. How B. How many C. How about D. How long
10. How much rice............... you want? - Two kilos.
A. to do B. do C. doing D. does

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản