Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
594
lượt xem
84
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm hay của Unit 15 Going Out. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

Choose the best answer
1. ………………………..do you go to the amusement center? A week.
a. How long b. how far c. how many d. how often
2. Children shouldn/t spend much time ………………………..video games
a. in b.on c. at d. for
3. children should play ………………….with their friends
a. indoors b. out doors c. at home d. at school
4. video games can be………………………..
a. good b. beautiful c. addictive d. boring
5…………………….spend much time in the arcade playing games
a. don/t b. doesn/t c. didn/t d. Isn/t
6. The noise in the cirty …………………….me awake at night.
a. lets b. makes c. keeps d. puts
7. Lan hates……………………..the road most
a. crosses b. cross c. crossing d. crossed
8. Lan usually reads books in the library…………………….an hour
a. on b. in c. for d. of
Em hãy chọn một đápán đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
There is a link between computer games and crime.
One London newspaper reported that a……………(1) became so obsessed with various computer games that he………………(2) from his parents and his schoolmates in order to buy more. This is not the only such case. The head of a primary school recently claimed that …………………(3) the children at this school steal each other’s lunch money for the same reason.

Elib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
 

Đồng bộ tài khoản