Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
1.805
lượt xem
233
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 8 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 8 Places Tiếng Anh lớp 7

I. Odd one out. 
1. a. envelope b. stamp c. letter d. coach
2. a. left b. right c. opposite d. welcome
3. a. show b. take c. street d. tell
4. a. shoe b. bakery c. drugstore d. restaurant
5. a. need b. want c. could d. would

II. Choose one word that has opposite meaning to the word in capitals.
6. NEAR a. next b. far c. on d. at
7. LEFT a. second b. opposite c. right d. between
8. BUY a. sell b. send c. take d. cost
9. GIVE a. write b. show c. tell d. receive
10. ABOVE a. in b. under c. before d. after

III. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
11. a. ahead b. change c. hospital d. regular
12. a. hotel b. restaurant c. market d. send
13. a. store b. envelope c. local d. total
14. a. thousand b. house c. about d. souvenir
15. a. store b. station c. please d. excuse

IV. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
16. The supermarket is …………… of you.
a. near b. opposite c. behind d. in front
17. How much does a letter to America…………..?
a. is b. are c. take d. cost
18. I would like………………..a letter to America.
a. send b. to send c. sending d. to sending
19. Could you tell me how…………….. there?
a. get b. to get c. getting d. to getting
20. There is souvenir shop…………. Tran Phu Street.
a. on b. at c. from d. to

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản