Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.420
lượt xem
199
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 9 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away:

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 At Home And Away Tiếng Anh lớp 7

Bài tập 1

Cột A
1. How did you feel after the trip to Ho Chi Minh city?
2. What about the people there, Hoa?
3. Did you meet Nam yesterday, Mary?
4. What did you visit when you were in Ha Noi, Mai?
5. Where did you go last night, Nam?
6. Did you buy any souvenirs in Da Lat, David?
Cột B
a. Oh, they were friendly. They often helped me when I was there.
b. My uncle took me to visit President Ho Chi Minh’s Mausoleum, Hoan kiem Lake, the Tran Quoc pagoda, and the Temple of Literature.
c. Yes, I bought a lot of beautiful gifts for all of you.
d. Oh, I felt very pleased and happy.
e. No, I didn’t.
f. I went to the dong do cinema to see a new film there.
Bài tập 2
1. We … Ha Long Bay last summer vacation.
A. are visiting B. will visit C. visit D. visited
2. Lan sometimes … to the zoo.
A. goes B. go C. went D. is going
3. When they children …, they often played with each other.
A. were B. was C. will be D. are
4. Yesterday, I … many gifts for him on the trip to Ha Noi.
A. am buying B. am going to buy C. buy D. bought
5. Next school year, Mai … in grade 8.
A. was B. will be C. shall be d. is

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.

Đồng bộ tài khoản