Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning A Foreign Language

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

1
2.316
lượt xem
506
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning A Foreign Language

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning A Foreign Language

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning A Foreign Language. Bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài tập trắc nghiệm Unit 4 tiếng Anh 9 giúp các em học sinh củng cố vốn kiến thức về ngữ pháp và từ vựng đã được học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning A Foreign Language

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning A Foreign Language:

Bài tập trắc nghiệm Unit 4 Learning A Foreign Language Tiếng Anh lớp 9 

I. Choose the word which is pronounced differently from the other.
1. A. lecture B. cure C. furniture D. picture
2. A. pause B. cause C. laugh D. naughty
3. A. passage B. massage C. message D. village
4. A. heart B. wear C. bur D. pear
5. A. check B. chair C. chalk D. character

II- Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others :
1. A. climate B. comprise C. casual D. cotton
2. A. occasion B. religion C. federation D. collection
3. A. puppet B. unique C. tunic D. notice
4. A. compulsory B. convenient C. correspond D. communicate
5. A. economic B. encourage C. embroider D. experience

III. Choose the best answer to complete these following sentences
1. His house has been sold ______ $ 1,000,000.
A. at B. for C. in D. with
2.Bread is usually ______ wheat.
A. made of B. made with C. made by D. made from
3. Peter, can I ______ you a drink?
A. buy for B. buy to C. buy D. invite
4. It isn't quite ______ that they will come to our party.
A. sure B. exact C. certain D. right
5. ______ goes to the bus; now we will have to walk home.
A. On time B. At once C. There D. Early

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning A Foreign Language. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.

 

Đồng bộ tài khoản