Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

2
2.880
lượt xem
315
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp của đề thi. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tổng hợp nhiều dạng bài tập điển hình trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng cho các bạn học sinh tham khảo. Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng này gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

Choose the best answer to complete these following sentences.
1. There is _______water in the bottle.
A. little B. a few C. any D. many
2. I have ______money, not enough to buy groceries.
A. a lot of B. little C. any D. many
3. I have ________money, enough to buy a ticket.
A. a lot of B. little C. many D. a little
4. She has _______books, not enough for references.
A. few B. a few C. many D. little
5. She has _______books, enough to read.
A. many B. few C. a few D. a little
6. There _______ traffic on the street at rush hours.
A. are too many B.is too much C. are too alot D. are too little
7. He bought _______furniture for her new apartment which she has bought recently.
A. many B. few C. much D. a few
8. _________ the people I work with are very friendly.
A. some B. some of C. a little of D. a few
9. _________these money is mine.
A. some B. a few of C. many D. none of
10. We didn’t spend __________money
A. many B. some C. much D. a few
11. There are _________people there.
A. too many B. too a little C. too much D.too little
12. Do you know ________people in this neighbourhood.
A. much B. a little C. many D.little
13. Would you like _________to eat?
A. something B. anything C.everything D.nothing
14. I can’t find it ___________.
A. somewhere B. nowhere C.everyplace D.anywhere
15. I like him __________.
A. so many B. any much C.so much D.so some

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ chỉ số lượng bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
 

Đồng bộ tài khoản