Bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương kim loại

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 7 tài liệu

0
345
lượt xem
11
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương kim loại

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương kim loại

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương kim loại nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương kim loại

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương kim loại dưới đây:

1. Trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hóa học
A. Kim loại Zn trong dung dịch HCl B. Thép cacbon để trong không khí ẩm
C. Đốt dây Fe trong khí O2 D. Kim loại Cu trong dung dịch HNO3 loãng
2. Phản ứng hóa học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại?
A. Phản ứng trao đổi B. Phản ứng oxi-hóa khử
C. Phản ứng thủy phân D. Phản ứng axit-bazơ
3. Trường hợp nào sau đây xẩy ra ăn mòn hóa học ?
A. Để một đồ vật bằng gang ngoài không khí ẩm
B. Ngâm Zn trong dung dịch H2SO4 loãng có vài giọt dung dịch CuSO4
C. Thiết bị bằng thép của nhà máy sản xuất NaOH
D. Tôn lợp nhà bị xây xát tiếp xúc với không khí ẩm
4. Khi gang thép bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây không đúng
A. Tinh thể Fe là cực dương xảy ra qt khử. B. Tinh thể C là cực dương xảy ra qt khử.
C. Tinh thể Fe là cực âm xảy ra qt oxi hoá. D. Nguyên tố Fe bị ăn mòn, C không bị ăn mòn.
5. Một vật bằng hợp kim Zn-Cu để trong không khí ẩm (có chứa khí CO2) xảy ra ăn mòn điện hóa. Quá trình gì xảy ra ở cực dương?
A. Quá trình khử Cu B. Quá trình khử Zn
C. Quá trình khử ion H+ D. Quá trình oxi hóa ion H+ .
6. *Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y gồm 3 muối (không chứa AgNO3) có khối lượng giảm 50 gam so với ban đầu. Giá trị của m là
A. 64,8. B. 17,6. C. 114,8. D. 14,8.
7. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay rA. Giá trị của V là
A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít.
8. Cho 1,94 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Zn được trộn theo tỉ lệ mol 1:2 vào 0,5 lít dung dịch AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 5,56 B. 5,88 C. 6,04 D. 5,72

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương kim loại và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản