Bài tập trắc nghiệm về ADN và gen (Phần lý thuyết) Sinh học 9

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
144
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về ADN và gen (Phần lý thuyết) Sinh học 9

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về ADN và gen (Phần lý thuyết) Sinh học 9

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Bài tập trắc nghiệm về ADN và gen (Phần lý thuyết) Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về ADN và gen (Phần lý thuyết) Sinh học 9

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Bài tập trắc nghiệm về ADN và gen (Phần lý thuyết):

Câu 1: Trình tự sắp xếp đặc thù của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit tạo nên prôtêin có cấu trúc
A. Bậc 1 B. Bậc 2 C. Bậc 3 D. Bậc 4
Câu 2: Đơn phân của prôtêin là:
A. Các loại đường đơn B. Nuclêôtit
C. Glyxêrin và axit béo D. Axit amin
Câu 3: Các loại prôtêin khác nhau được phân biệt nhau bởi:
A. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axit amin
B. Số lượng, thành phần axit amin và cấu trúc không gian
C. Số lượng, trật tự sắp xếp các axit amin và cấu trúc không gian.
D. Trật tự sắp xếp, thành phần và cấu trúc không gian
Câu 4: Prôtêin có bao nhiêu loại axit amin:
A. 20 B. 10 C. 30 D. 40
Câu 5: Prôtêin có thể bị biến tính bởi:
A. độ pH thấp B. Nhiệt độ cao
C. Sự có mặt của oxy nguyên tử
D. Câu A và B đúng
Câu 6: Prôtêin bị mất chức năng sinh học khi
A. Prôtêin bi6 mất một axit amin
B. Prôtêin được thêm vào một axit amin
C. Cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin bị phá vỡ
D. Cả A và B
Câu 7: ADN là thuật ngữ viết tắt của:
A. Axit nuclêic B. Axit nuclêôtit
C. Axit đêoxiribônuclêic D. Axit ribonucleic
Câu 8: Đơn phân của ADN là:
A. Nuclêôtit B. Axit amin
C. Bazơ nitơ D. Axit béo
Câu 9: Hai chuỗi pôlinuclêôtit của ADN liên kết với nhau bởi liên kết
A. Hyđrô B. Peptit C. Ion D. Công hóa trị
Câu 10: Loại phân tử có chức năng truyền thông tin từ ADN tới ribôxôm và được dùng như khuôn tổng hợp prôtêin là:
A. ADN B. rARN C. mARN D. tARN

Hãy tham khảo đầy đủ Bài tập trắc nghiệm về ADN và gen (Phần lý thuyết) bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản