Bài tập trắc nghiệm về Các bằng chứng tiến hóa Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 2 tài liệu

0
387
lượt xem
10
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Các bằng chứng tiến hóa Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Các bằng chứng tiến hóa Sinh học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Các bằng chứng tiến hóa trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập các tư liệu có ích cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông. Bao gồm các tư liệu có giá trị được chúng tôi tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo từ nhiều trường trong cả nước. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ có ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Các bằng chứng tiến hóa Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập trắc nghiệm về Các bằng chứng tiến hóa:

1. Cho những ví dụ sau: (1) Cánh dơi và cánh côn trùng. (2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi. (3) Mang cá và mang tôm. (4) Chi trước của thú và tay người. Những ví dụ về cơ quan tương đồng là
1. (1) và (3).
2. (1) và (4).
3. (1) và (2).
4. (2) và (4).
2. Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ
1. nguồn gốc thống nhất của các loài.
2. sự tiến hoá không ngừng của sinh giới.
3. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá.
4. quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).
3. Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Cơ quan thoái hoá cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.
2. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng.
3. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trưởng thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau.
4. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau được gọi là cơ quan tương tự.
4. Ví dụ nào dưới đây là cơ quan tương tự
1. Cánh dơi và cánh sâu bọ
2. Vây cá trắm và vây cá voi
3. Một số người có 4 đôi vú
4. Sự tiêu giảm chi sau của cá voi
5. Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?
1. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
2. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.
3. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.
4. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
6. Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ
1. các gen của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau.
2. tất cả các loài sinh vật hiện nay là kết quả của tiến hoá hội tụ.
3. prôtêin của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau.
4. các loài sinh vật hiện nay đã được tiến hoá từ một tổ tiên chung.
7. Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)?
1. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.
2. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.
3. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân.
4. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
8. Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ
1. nguồn gốc thống nhất của các loài.
2. sự tiến hoá không ngừng của sinh giới.
3. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá.
4. quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).
9. Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do
1. chúng sử dụng chung một loại thức ăn.
2. chúng sống trong những môi trường giống nhau.
3. chúng sống trong cùng một môi trường.
4. chúng có chung một nguồn gốc.
10. Nói về bằng chứng phôi sinh học (phôi sinh học so sánh), phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật.
2. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật.
3. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm giống nhau và khác nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật.
4. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong giai đoạn đầu, giống nhau ở giai đoạn sau trong quá trình phát triển phôi của các loài.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Các bằng chứng tiến hóa. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản