Bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc bảng Tin học 12

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
159
lượt xem
9
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc bảng Tin học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc bảng Tin học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc bảng Tin học 12 trên eLib.vn. BST bao gồm các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của quý thầy cô giáo trong cả nước. Hi vọng các tài liệu có ích trong BST sẽ hỗ trợ cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc bảng Tin học 12

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc bảng Tin học 12 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Thành phần cơ sở tạo nên CSDL là:
A. Table B. Field C. Datatype D. Record
Câu 2: Chọn phát biểu sai
A.Mỗi trường là một cột của bảng
B. Mỗi bản ghi là một hàng của bảng
C.Kiểu dữ liệu là kiểu của dữ liệu lưu trong một bản ghi
D.Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL
Câu 3: Khi tạo cấu trúc bảng, cần thực hiện:
1-Tạo các trường
2-Lưu bảng
3-Chọn kiểu dữ liệu
4-Nháy đúp lệnh Create table in Design view
Thứ tự thực hiện nào sau đây là thích hợp nhất
A.1, 2, 3, 4 B. 4, 3, 2, 1 C. 4, 1, 3, 2 D.1, 4, 3, 2
Câu 4: Khi tạo một trường mới, cần thực hiện
1-Chọn kiểu dữ liệu
2-Đặt tên trường
3-Xác định các tính chất của trường
4-Mô tả các tính chất của trường
Thứ tự thực hiện nào sau đây là thích hợp nhất
A.1, 2, 3, 4 B. 2, 1, 4, 3 C. 2, 3, 4, 1 D.1, 2, 4, 3
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng
A.Kiểu dữ liệu Text có độ dài tối đa là 255 kí tự B. Kiểu dữ liệu Text có độ dài tối đa là 65536 kí tự
C.Kiểu dữ liệu Text có độ dài không giới hạn D.Kiểu dữ liệu Text có độ dài tối đa là 65535 kí tự

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc bảng Tin học 12 để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản