Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 8 tài liệu

0
600
lượt xem
11
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo nhằm giúp cho việc dạy và học môn Vật Lý trở nên hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1. Công thức nào sau đây không thể dùng khi tính chu kì dao động của con lắc lò xo?
A. B. C. D.
Câu 2. Chu kì dao động điều hòa của con lắc lò xo không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây
A. gia tốc trọng trường B. độ cứng lò xo C. chiều dài lò xo D. khối lượng
Câu 3. Kích thích cho vật nặng của con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5cm thì chu kì dao động là T = 0,4s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ dao động là 10cm thì chu kì dao động của nó có thể nhận giá trị nào dưới đây?
A. 0,2s B. 0,4s. C. 0,8s . D. 1,6s
Câu 4. Một con lắc lò xo có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Nếu tăng độ cứng lò xo lên hai lần và đồng thời giảm khối lượng vật nặng đi một nửa thì tần số dao động của vật A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. giảm 2 lần. D.tăng 2 lần.*
Câu 5. Con lắc lò xo gồm vật nặng m và lò xo có độ cứng k. Nếu đồng thời giảm độ cứng của lò xo và khối lượng của vật nặng 2 lần thì chu kì dao động của vật sẽ A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. không đổi. D. Giảm 4 lần.*
Câu . Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m=500g dao động điều hòa với chu kỳ 0,5(s), (cho =10). Độ cứng của lò xo là: A.16N/m B. 80N/m C. 160N/m D. 800N/m
Câu 6. Con lắc lò xo thẳng đứng, độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng là ,tần số góc dao động của con lắc là
A. B. C. D.
Câu 7. Một vật nặng gắn vào lò xo treo thẳng đứng làm lò xo giãn ra một đoạn 0,8cm. Lấy g = 10m/s2. Chu kỳ dao động tự do của vật nặng gắn vào lò xo trên là A. 0,178s. B.1,78s. C. 0,562 s. D. 222 s.
Câu 8. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Nếu vật có khối lượng m1 thì chu kỳ dao động là 3s. Nếu vật có khối lượng m2 thì chu kỳ dao động là 4s. Chu kỳ dao động khi vật có khối lượng (m1+m2) là
A. 7s. B. 5s. C. 12/7 (s). D. 1s
Câu 9. Một vật có khối lượng treo vào một lò xo thẳng đứng thì chu kì dao động điều hòa l,2s. Treo thêm vào lò xo vật nặng có khối lượng thì chu kì dao động của hệ là: A. 1,59s. B. s. C. 2,5s. D. 5s.
Câu 10. Một lò xo có độ cứng k. Lần lượt gắn vào lò xo các vật m1 , m2 , m3 = m1 + m2 , m4 = m1 – m2 với m1 > m2 . Ta thấy chu kỳ dao động của các vật trên lần lượt là T1 , T2 , T3 = 5s , T4 = 3s . T1 , T2 có giá trị là :
A. T1 = 8s và T2 = 6s. B. T1 = 2,83s và T2 = 4,12s. C. T1 = 6s và T2 = 8s. D. T1 = 4,12s và T2 = 2,83s.
Câu 11. Một con lắc lò xo dao động điều hoà có thời gian ngắn nhất khi chuyển động từ vị trí biên này sang biên kia là 1s , lò xo có độ cứng k = 100 N/m , khối lượng vật nặng có giá trị (cho A. 0,625 kg B. 2,5 kg C. 0,25 kg D. 0,0625kg
Câu 12. Vật khối lượng m được gắn lần lượt vào hai lò xo có độ cứng k1 , k2 thì chu kỳ lần lượt là T1 và T2. Biết T2 = 2T1 và k1 + k2 = 5N/m . Giá trị của k1 và k2 là :
A. k1 = 3N/m và k2 = 2N/m. B. k1 = 1N/m và k2 = 4N/m. C. k1 = 4N/m và k2 = 1N/m. D. k1 = 2N/m và k2 = 3N/m .
Câu 13. Lò xo có độ cứng k = 80N/m, lần lượt treo hai quả cầu có khối lượng m1 , m2 vào lò xo và kích thích cho chúng dao động thì thấy : trong cùng một khoảng thời gian m1 thực hiện được 10 dao động, trong khi m2 chỉ thực hiện được 5 dao động. Nếu treo cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ là T = 1,57s = s. Giá trị của m1 và m2 là :
A. m1 = 3kg và m2 = 2kg . B. m1 = 4kg và m2 = 1kg . C. m1 = 2kg và m2 = 3kg . D. m1 = 1kg và m2 = 4kg
Câu 14. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α. Tại VTCB lò xo biến dạng l thì chu kỳ dao động được tính bởi công thức: A. B. C. D.
Câu 15. Một lò xo có độ cứng k, được cắt làm 2 đoạn có chiều dài là l1 và l2 với l1 = 2l2. Độ cứng của 2 lò xo lần lượt là
A. 2k ; 1k B. 1,5k ; 3k C. 4k ; 2k D. 4k ; 3k

Hy vọng rằng BST Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

Đồng bộ tài khoản