Bài tập trắc nghiệm về dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 5 tài liệu

0
705
lượt xem
49
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh những tài liệu dùng để giảng dạy và học tập có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol dưới đây:

Câu 1: Khi đốt cháy một ancol đơn chức, mạch hở mà số mol CO2 bé hơn số mol H2O,thí ancol đó có đặc điểm
A. Không xác định B. Có hai nối đôi C. No D. Có một nối đôi
Câu 2: Ancol CH3-CH- CH2-CH-CH3 có tên là
CH3 OH
A. 2-Metylpentan-2-ol ` B. 4-Metylpentan-2 ol
C. 3-Metylpentan-2 –ol D. 2-Metylpentan-4ol
Câu 3: Số lượng đồng phân ancol của C4H10O là
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 4: Số lượng đồng phaÂn của C4H10O là
A, 7 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 5: Dừ tinh bột muốn điều chế poli etilen thì phải dùng ít nhất0mấy phản ứng ?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàl một ancol no đơn chức A phải dùng 16,128 lít O2 (đkc) và thu được CO2 và H2O, trong đó khối lượng cuéa nước ít hơn khối lượng của CO2 là 10,32 gam . CTPT của A là
A. C4H10O B. CH4O C. C3 H8O D. C2H6O
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam ancol X thu được 1,344 lít CO2 (đkc)và 1,44 gam nước . Công thức PT của X là
A. CH4O B. C3H8O2 C. C3H8O3 D. C2H6O
Câu 8: Từ tinh bột muốn điều chế cao su buna thì phải dùng ít nhất mấy phản ứng ?
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 9: Khi oxi hoá ancol C4H10O bằng CuO đun nóng ta được chất hữu cơ là đồng phân của butanal .Tên của ancil là
A. butan-1-ol B. butan-2-ol
C. 2-metylpropan-1-ol D. 2-matylpropan-1-ol
Câu 10: Trong cmâng nghiệp,người ta điều chế glixerol từ propilen bằng mấy phản ứng ?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 11: Một ancol X đơn chức bền, khi đốt X thì tạo CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44:27.CTPT của X là
A. C2H6O B. CH4O C. C2H6O2 D. C3H8O
Câu 12: Cho 28,2 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thì thu được 8,4 lít khí (đkc) .CTPT hai ancol là
A. C3H8O và C4H10O B. CH4O và C2H6O
C. C2H6O và C3H8O D. C2H4O và C3H6O 

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản