Bài tập trắc nghiệm về Diễn thế sinh thái Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
321
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Diễn thế sinh thái Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Diễn thế sinh thái Sinh học 12

Nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Diễn thế sinh thái Sinh học 12. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Diễn thế sinh thái Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Diễn thế sinh thái Sinh học 12:

Câu 1: Diễn thế sinh thái là
A. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
B. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến
đổi của môi trường.
C. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với
sự biến đổi của môi trường.
D. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu
đến khi kết thúc.
Câu 2: Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?
A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.
B. Số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng.
C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng
quan trọng và quan hệ giữa các loài trở nên căng thẳng.
D. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.
Câu 3: Điều nào không đúng đối với diễn thế nguyên sinh?
A. Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần
xã bị suy thoái.
B. Khởi đầu từ môi trường trống trơn.
C. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng
phát triển đa dạng.
D. Hình thành quần xã tương đối ổn định.
Câu 4: Giai đoạn nào dưới đây không có trong diễn thế nguyên sinh?
A. Giai đoạn cuối hình thành quần xã tương đối ổn định.
B. Giai đoạn khởi đầu từ môi trường chỉ có rêu.
C. Giai đoạn tiên phong là giai đoạn các sinh vật phát tán đầu tiên tới hình
thành nên quần xã tiên phong.
D. Giai đoạn giữa là giai đoạn hỗn hợp gồm các quần xã sinh vật biến đổi
tuần tự, thay thế lẫn nhau.
Câu 5: Một lát mỏng bánh mì để lâu trong không khí trải qua các giai đoạn: những chấm nhỏ màu xanh xuất hiện trên mặt bánh. Các sợi mốc phát triển thành từng vệt dài và mọc trùm lên các chấm màu xanh. Sợi nấm mọc xen kẽ mốc, sau 2 tuần nấm có màu vàng nâu bao trùm trên toàn bộ bề mặt miếng bánh. Quan sát đó mô tả
A. quá trình diễn thế. B. sự cộng sinh giữa các loài.
C. sự phân huỷ. D. sự ức chế - cảm nhiễm.
Câu 6: Diễn thế ở một đầm nước nông diễn ra như thế nào?
A. Một đầm nước mới xây dựng -->trong đầm có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau-->đáy đầm bị nông dần có cỏ và cây bụi --> vùng đất trũng có các loài thực vật sống --> rừng cây bụi và cây gỗ.
B. Một đầm nước mới xây dựng --> trong đầm có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau--> đáy đầm bị nông dần có cỏ và cây bụi -->vùng đất trũng có cỏ và cây bụi --> rừng cây bụi và cây gỗ.
C. Một đầm nước mới xây dựng --> trong đầm có nhiều loài thực vật sống đáy đầm bị nông dần có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau -->vùng đất trũng có cỏ và cây bụi--> rừng cây bụi và cây gỗ.
D. Một đầm nước mới xây dựng --> trong đầm có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau--> đáy đầm bị nông dần có các loài thực vật sống --> vùng đất trũng có cỏ và cây bụi --> rừng cây bụi và cây gỗ.
Câu 7: Điều nào không đúng đối với diễn thế thứ sinh?
A. Trong điều kiện thuận lợi và qua quá trình biến đổi lâu dài, diễn thế thứ sinh
có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định.
B. Trong thực tế thường bắt gặp nhiều quần xã có khả năng phục hồi rất
thấp mà hình thành quần xã bị suy thoái.
C. Trong điều kiện không thuận lợi và qua quá trình biến đổi lâu dài, diễn thế
thứ sinh có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định.
D. Một quần xã mới phục hồi thay thế quần xã bị huỷ diệt.
Câu 8: Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tĩnh Lạng Sơn như thế nào?
A. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết --> cây gỗ nhỏ và cây bụi --> rừng thưa cây gỗ nhỏ --> cây bụi và cỏ chiếm ưu thế --> Trảng cỏ.
B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết --> rừng thưa cây gỗ nhỏ -->cây bụi và cỏ chiếm ưu thế -->cây gỗ nhỏ và cây bụi -->Trảng cỏ.
C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết -->cây bụi và cỏ chiếm ưu thế -->rừng thưa cây gỗ nhỏ -->cây gỗ nhỏ và cây bụi--> Trảng cỏ.
D. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết -->rừng thưa cây gỗ nhỏ -->cây gỗ nhỏ và cây bụi -->cây bụi và cỏ chiếm ưu thế -->Trảng cỏ.
Câu 9: Diễn thế nguyên sinh khác với diễn thế thứ sinh ở đặc điểm
A. diễn thế nguyên sinh có giai đoạn khởi đầu và có giai đoạn cuối.
B. điều kiện sống thuận lợi của diễn thế nguyên sinh khác với điều kiện sống của diễn thế thứ sinh.
C. nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong là khác nhau.
D. diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật, còn diễn
thế thứ sinh xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
Câu 10: Những nguyên nhân bên ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến quần xã trong diễn thế sinh thái?
A. Chỉ làm cho quần xã trẻ lại.
B. Chỉ huỷ hoại hoàn toàn quần xã.
C. Quần xã bị huỷ hoại không khôi phục lại từ đầu.
D. Làm cho quần xã huỷ diệt, làm cho quần xã được khôi phục lại từ đầu.
Câu 11: Điều nào không phải là nguyên nhân bên ngoài gây ra diễn thế sinh thái?
A. Bão, lụt, cháy rừng.
B. Hạn hán, động đất.
C. Ô nhiễm hoặc các hoạt động vô thức của con người.
D. Các hoạt động có ý thức của con người.
Câu 12: Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân của diễn thế sinh thái?
A. Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã.
B. Do thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu.
C. Do chính hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của con người.
D. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.
Câu 13: Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái như thế nào?
A. Có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật, con người.
B. Có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
C. Có thể chủ động điều khiển diễn thế sinh thái hoàn toàn theo ý muốn của con người.
D. Có thể hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã xuất hiện trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Diễn thế sinh thái Sinh học 12. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản